AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fodpady&chs=350x350&chld=L|4

Odpady

Przypomnienie o złożeniu deklaracji

Informujemy, że numer konta podany w ulotce dotyczącej uiszczania opłaty za odpady komunalne otrzymanej od Gminy Korczyna jest numerem indywidualnym konta bankowego przypisanym do każdej osoby składającej deklaracje za opłatę śmieciową na który należy uiszczać należności za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Natomiast w nakazach podatkowych podany jest odrębny numer także indywidualny  przypisany każdemu podatnikowi dotyczący wyłącznie opłaty za podatki.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Korczyna w 2020 r.

DLACZEGO CENY ZA ODPADY CIAGLE ROSNĄ – NOWA STAWKA OPŁATY OD 1 MARCA 2020

Informacje o odbiorze odpadów komunalnych udostępniane przez Gminę na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o czystości i porządku w gminach

Ewidencja podmiotów zajmujących się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych z terenu Gminy Korczyna

Zasady zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Korczyna - ulotka informacyjna

Zarządzenie Nr 230/2020 Wójta Gminy Korczyna z  dnia  31 stycznia 2020 r. zmieniające  zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Korczyna z dnia 04 czerwca 2019r. w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Korczyna oraz ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Węglówce

Zarządzenie Nr 217/2020 Wójta   Gminy   Korczyna z  dnia  10 stycznia 2020 r. zmieniające  zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Korczyna z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Korczyna oraz ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Informacja o odpadach przyjmowanych w PSZOK


 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Podziel się: