AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fzamek-kamieniec&chs=350x350&chld=L|4

Zamek Kamieniec

Zamek KamieniecPotężna kamieniecka warownia leży na dawnym szlaku handlowym łączącym Polskę z Węgrami. Powstała za czasów Kazimierza Wielkiego i w 1348 roku, jak podają źródła, stanowiła własność królewską. Pod koniec XIV w. Władysław Jagiełło przekazał zamek swemu rycerzowi Klemensowi z Moskorzewa za męstwo w wojnie z Krzyżakami. Od rycerza tego, pana na Kamieńcu, wziął swój początek ród Kamienieckich.

Gotycki zamek wzniesiony na samym szczycie wzgórza (obecnie zamek górny) został rozbudowany w połowie XV w. — dobudowano wówczas część zamku położoną nieco niżej, tzw. zamek dolny. W 1530 roku borykający się z kłopotami finansowymi Kamienieccy sprzedali tę część rezydencji Sewerynowi Bonerowi, głównemu bankierowi Zygmunta I. Z czasem, jako wiano, stała się ona własnością Firlejów. Zamek górny pozostał w rękach Kamienieckich do 1601 r., kiedy to nabyli go Skotniccy. Te dwa rody (Skotniccy i Firlejowie) nie potrafiły żyć ze sobą w zgodzie. Spór o mur graniczny, studnię, kaplicę i pola uprawne trwał przez wiele lat, Zamek Kamieniecaż… zakończył go ślub Mikołaja Firleja z Zofią Skotnicką. Po latach nasz znakomity komediopisarz hr. Aleksander Fredro wykorzystał wątki sąsiedzkich swarów do napisania “Zemsty” - rody stały się bohaterami literackimi, a mur graniczny istnieje do dziś jako turystyczna atrakcja. W niedługim czasie po tych wydarzeniach, zamek, który przybrał renesansowy charakter, stracił swoją świetność.
 

W 1657 r. wojska Rakoczego zdobyły warownię, niszcząc ją do tego stopnia, że nigdy nie została w całości odbudowana. Po Firlejach drogą spadku zamek w częściach przechodził w posiadanie coraz to innych rodzin, m.in. hrabiego Jabłonowskiego, z którego córką ożenił się A. Fredro, stając się panem na Kamieńcu, a następnie hr. Stanisława Szeptyckiego, wnuka Fredry. W XVIII w. Kamieniec już nie był zamieszkany, pozostały po nim tylko romantyczne ruiny. Zamek KamieniecObecnie zabezpieczone ruiny stanowią barwną atrakcję turystyczną okolic Krosna. W zrekonstruowanej części zamku działa zaś skromne muzeum zamkowe urządzone przez Andrzeja Kołdera, pasjonata zamku i kolekcjonera. Muzeum 

Zamkowe powstało w 1995 roku w dwóch wyremontowanych pomieszczeniach. Początkowo eksponowane były pamiątki z regionu oraz etnografia.
 
Obecnie militaria i przedmioty związane z kolejnymi właścicielami zamku. Do najciekawszych należą: portrety Aleksandra Fredry, Anny Szeptyckiej, XIV wieczny herb z drzwi zamkowych, miecz z przełomu XIV i XV wieku. Niektóre z militariów pochodzą z dawnego arsenału zamkowego. Pozostałości Kamieńca z pewnością dla wielu pozostaną źródłem natchnienia i obiektem wspomnień o latach świetności dawnej Rzeczypospolitej.

Zamek Kamieniec

Podziel się: