AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Finformacja-pszok-2&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

24-06-2020Informacja PSZOK

Urząd Gminy w Korczynie informuje, iż Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od dnia 26.06.2020 r. wznawiają odbiór następujących odpadów:

  • styropianu,
  • chemikaliów,
  • elektrośmieci.

W dalszym ciągu nie będą odbierane odpady:

  • odpady budowlane
  • tekstylia,
  • leki.

Ograniczenia te wynikają z niezależnych od Gminy powodów. Spowodowane są trudnościami związanymi z zagospodarowaniem w/w odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo świadczące usługi odbioru.

Podziel się: