AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fosp-wola-komborska&chs=350x350&chld=L|4

OSP Wola Komborska

OSP Wola Komborska powstała w 1948 i z początku liczyła 12 osób.
Pierwszą  motopompe otrzymali w 1956 a 1960 rozpoczęli budowę nowej remizy którą oddali do użytku 19.07.1964. Podstawowym pojazdem strażaków był wóz konny. Samochód UAZ po karosażu otrzymali w 1994.
W tej chwili posiadają lekki samochód pożarniczy Żuk i wiele nowego sprzętu potrzebnego do różnych działań pożarniczych.

Na walnym zebraniu sprawozdawczo wyborczym 12.02.2011 wybrano nowy zarząd:

Andrzej Radzik - Prezes
Wiesław Łuksa - Wiceprezes, naczelnik
Radosław Stodolak - Zastępca naczelnika
Piotr Łojek - Sekretarz
Józef Leśniak - Skarbnik
     
Komisja rewizyjna:
Piotr Popiel - Przewodniczący
Sławomir Boczar - Wiceprzewodniczący
Marcin Krauz - Sekretarz
Podziel się: