AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fplatnosci-bezgotowkowe-w-urzedzie-gminy-korczyna&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

10-10-2017Płatności bezgotówkowe w Urzędzie Gminy Korczyna

Gmina Korczyna przystąpiła do Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoje we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.

Od teraz opłaty (podatek, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowe) można uiścić w Urzędzie Gminy za pomocą karty płatniczej lub telefonu umożliwiającego płatności zbliżeniowe lub BLIK.

Podziel się: