AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fosp-krasna&chs=350x350&chld=L|4

OSP Krasna

Według relacji mieszkańców Krasnej, jednostka powstała w 1951 roku. W dniu 14.04.1953 roku z inicjatywy Ob. Józefa Goneta w obecności delegata Powiatowej Straży Pożarnej, został wybrany zarząd OSP Krasna. Na pierwszego komendanta został wybrany Metody Paradysz. Organizowane zbiórki i ćwiczenia z pompą ręczną i piętnastoma metrami węża wzbudziło olbrzymie zainteresowanie wśród mieszkańców wsi. Wśród pierwszych członków zasługujących na szczególne wyróżnienie wymienić należy druhów: Adam Świnieki, Władysław Węgrecki, Józef Gonet, Władysław Tęcza, Józef Zięba. W roku 1957 jednostka uczestniczyła w gaszeniu pożaru w Woli Jasienickiej, co przyczyniło się do otrzymania nowej motopompy wraz z osprzętem. Podczas zebrania w dniu 31 stycznia 1964 roku podjęto uchwałę w sprawie budowy nowego Domu Strażaka w Krasnej. Od tej pory rozpoczęło się gromadzenie materiałów i funduszy na budowę. 27 sierpnia 1969 roku na zebraniu wiejskim wybrany został komitet budowy w składzie: Stanisław Glac – przewodniczący, Aleksander Szarek – z-ca przewodniczącego, Maria Radkowska – sekretarz, Stanisław Zaguła – skarbnik. Otwarcie nowego Domu Strażaka nastąpiło w dniu 17 grudnia 1972 roku. Od tej pory organizowane tam były często zabawy taneczne, z których dochód przeznaczany był na zakup mundurów i sprzętu pożarniczego. Po wielu staraniach w 1985 roku jednostka otrzymała samochód marki Żuk wraz z motopompą i innym wyposażeniem. W 2001 roku z inicjatywy mieszkańców, ufundowany został sztandar z okazji 50-lecia istnienia jednostki OSP w Krasnej. W raz z upływającymi latami zwiększała się liczba wyszkolonych strażaków ratowników. W 2007 roku przekazany został  wóz strażacki marki magirus. Natomiast w następnych latach wraz ze wzrastającym zagrożeniem pożarowym i pojawiającymi się klęskami jednostka pozyskała motopompę pływającą Niagara, piłę spalinową i inny osprzęt przydatny w działaniach ratunkowych. W 2010 roku druhowie naszej jednostki brali czynny udział w akcji powodziowej na terenie województwa. W kolejnych latach działalności nasza jednostka uczestniczyła w licznych zawodach sportowo pożarniczych. Na 2011 rok przypadła 60 rocznica powstania naszej jednostki. Jubileusz został połączony z obchodami Dnia Strażaka. Przygotowania do obchodów 60 lecia trwały około 2 lata, przez ten czas została wyremontowana strażnica wraz z garażem. Wymienione zostały drzwi od garażu i położono kostkę brukową przed remizą. Dzięki Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego otrzymaliśmy agregat prądotwórczy. Na stan dzisiejszy nasza jednostka liczy 36 druhów.

Przy Jednostce działa zarząd w skład którego wchodzą:

Bogdan Kiełbasa - Prezes
Stanisław Hajnas - Naczelnik - Wiceprezes
Edward Pietrasz - Wiceprezes
Zbigniew Wajda - Wiceprezes
Wojciech Pietrasz - Zastępca naczelnika
Leśniak Jan - Skarbnik
Grzegorz Puk
- Sekretarz
Mieczysław Bober - Członek zarządu
Podziel się: