AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Felektroniczna-skrzynka-podawcza&chs=350x350&chld=L|4

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urząd Gminy Korczyna uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na platformie ePUAP.

Daje ona możliwość złożenia odpowiedniego wniosku drogą internetową.

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić dostępny na platformie ePUAP formularz dla Gminy Korczyna i podpisać go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym.

Jak złożyć wniosek?

1. Zarejestruj się na stronie http://epuap.gov.pl
2. Zapamiętaj identyfikator i hasło
3. Zaloguj się na stronie http://epuap.gov.pl
4. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Korczyna znajdziesz poprzez:

Katalog usług -> Lista wszystkich usług -> wg podziału terytorialnego -> WOJ. PODKARPACKIE -> POWIAT KROŚNIEŃSKI -> Korczyna -> Urząd Gminy Korczyna -> Złożenie wniosku do Urzędu Gminy Korczyna

 

lub poprzez link:

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

5. Jeśli chcesz rozpocząć wypełnianie elektronicznego formularza wniosku kliknij w "Przejdź do formularza".
6. Pamiętaj, że każdy wniosek elektroniczny musi być sygnowany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym.
7. Wnioski zwykłe rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty złożenia.

Podziel się: