AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fnumer-konta-bankowego&chs=350x350&chld=L|4

Numer konta bankowego

Opłaty skarbowe i innego rodzaju należności na rzecz Gminy Korczyna (np. podatki) można wpłacać na podane niżej konto bankowe:

 

43 1020 4391 0000 6902 0199 5968 

Bank PKO BP

Podziel się: