AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fosp-kombornia&chs=350x350&chld=L|4

OSP Kombornia

RYS HISTORYCZNY JEDNOSTKI OSP W KOMBORNI

W województwie podkarpackim k. Krosna, położona jest niewielka miejscowość KOMBORNIA.
W miejscowości tej w roku 1888, z inicjatywy mieszkańców, zostało założone Towarzystwo Ochrony Mienia. Przez szereg lat, członkowie towarzystwa oraz mieszkańcy wsi, włożyli dużo pracy i starań by poprawić sytuację przeciwpożarową. Do roku 1908 wykonano 20 zastawek wodnych, co umożliwiło zmianę nazwy organizacji z Towarzystwo Ochrony Mienia na Ochotniczą Straż Pożarną w Komborni.
Przez długie lata członkowie jednostki dysponowali drewnianą remizą i jedną sikawką ręczną, a do jej transportu służył zaprzęg konny. Wydarzenia okresu II wojny światowej dały się strażakom mocno we znaki, lecz pomimo tego, organizacja przetrwała okres wojenny służąc wiernie mieszkańcom i kościołowi. Na jubileusz w roku 1948, przy wsparciu finansowym mieszkańców Komborni ufundowano sztandar, po czym poświęcono i przekazano jednostce OSP, który jest chlubą tej jednostki i reprezentuje ją na różnych uroczystościach do dnia dzisiejszego.
W latach sześćdziesiątych, jednostka otrzymała samochód pożarniczy marki „DOGE”, co w znacznym stopniu poprawiło jej funkcjonalność. Samochód ten był mocno wyeksploatowany, więc po kilku latach został zastąpiony samochodem „Lublin”. Po „Lublinie” na początku lat osiemdziesiątych otrzymano terenowego GAZ-a. W roku 1986 strażacy doczekali się prawdziwego wozu pożarniczego 6-letniego Stara 244 L 2,5/16, który został przekazany przez Państwową Straż Pożarną w Krośnie.
Samochód ten służył do roku 2005, po czym został wyremontowany i przekazany pod zabudowę nowego nowoczesnego nadwozia. W styczniu 2006 roku samochód ten po karosażu włączony został do podziału bojowego.
Jednostka ponadto posiada samochód pożarniczy marki Żuk, który otrzymała w 2003 roku od zaprzyjaźnionej jednostki OSP z Woli Rzędzińskiej k. Tarnowa. Do przekazania w/w samochodu przyczynił się miejscowy rodak Stanisław Madeja.
Od kilkunastu lat jednostka nasza aktywnie uczestniczy w rozgrywanych co roku gminnych zawodach sportowo - pożarniczych. Wynikiem tego zaangażowania są zajmowane co roku czołowe miejsca w tych zawodach: 2005 - II miejsce, 2004 - III miejsce, 2003 - III miejsce, 2002 - II miejsce, 2001 - II miejsce, 2000 - II miejsce, 1999 - II miejsce, 1998 - I miejsce, 1997 - II miejsce, 1996 - III miejsce, 1995 - III miejsce.
Od roku 1995 przy naszej jednostce działają dwie drużyny młodzieżowe: MDP Chłopców i MDP Dziewcząt. Drużyna MDP chłopców także często zajmuje czołowe miejsca w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych, czego wynikiem są dyplomy z lat: 1997 - II miejsce, 1998 - I miejsce, 1999 - I miejsce, 2001 - II miejsce, 2002 - II miejsce, 2003 - II miejsce, 2004 - II miejsce, 2005 - II miejsce.
Natomiast od kilku lat szczególnie aktywnie działa drużyna MDP dziewcząt systematycznie zajmując co roku pierwsze miejsce w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych. W maju 2004 roku dziewczęta wzięły udział w powiatowych zawodach sportowo - pożarniczych i po wyeliminowaniu sześciu drużyn zajęły pierwsze miejsce, czym zapewniły sobie start w zawodach sportowo - pożarniczych na szczeblu wojewódzkim. Biorąc udział w tychże zawodach w czerwcu 2004r. przywiozły dyplom (6 miejsce na 22 startujące drużyny). Od roku 2004, drużyna ta przekształcona została w kobiecą drużynę pożarniczą. Co roku bierze ona udział w gminnych zawodach sportowo pożarniczych zyskując najwyższe lokaty, czego dowodem jest udział w zawodach powiatowych i wojewódzkich.
W roku 2008 jednostka nasza obchodzić będzie jubileusz 120-lecia działalności.
Według stanu na dzień zebrania sprawozdawczego w lutym 2007, nasza jednostka liczy 60 członków czynnych, kobieca drużyna licząca 15 osób, MDP: 18 chłopców i 16 dziewcząt, a także 5 członków honorowych.

Podziel się: