AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fjednostki-organizacyjne&chs=350x350&chld=L|4

Jednostki organizacyjne

Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny w Korczynie

ul. Rynek 14, 38-420 Korczyna
tel./fax. 13 43 540 20, 13 43 881 12
e-mail: gzeas@korczyna.pl 
główna księgowa: Patrycja Gonet,
kierownik: Adolf Kasprzyk

 
Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie

ul. Rynek 18 A, 38-420 Korczyna
tel/fax. 13 43 543 84
e-mail: gok-korczyna@wp.pl
redakcja miesięcznika PRZĄDKI,
e-mail: redakcja.przadki@wp.pl
dyrektor: Wojciech Tomkiewicz

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczynie

ul. Rynek 14, 38-420 Korczyna
tel./fax. 013 43 540 37
kierownik: Elżbieta Sanecka-Płoszaj

 

Gminny Zakład Komunalny w Korczynie

ul. Rynek 18 A, 38-420 Korczyna
tel. 13 43 540 80 wew. 127,
fax. 13 43 540 80 wew. 151
e-mail: gzk.korczyna@gmail.com
kierownik: Kazimierz Prajsnar

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Korczynie

ul. Rynek 14, 38-420 Korczyna
tel.
e-mail:
dyrektor: Dorota Pec

Podziel się: