AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fosp-weglowka&chs=350x350&chld=L|4

OSP Węglówka

Jednostka OSP w Węglówce istnieje od 1948 roku. Wtedy właśnie społeczny komitet, w skład którego weszli: Józef Mićkowski, Mikołaj Prokopik, Jan Mięsowicz oraz Sławomir Urbowicz, dokonał werbunku młodych mężczyzn na strażaków. Zgłosiło się 25 ochotników.
Na pierwszym zebraniu z udziałem przedstawiciela Powiatowej Straży Pożarnej w Krośnie wybrano władze nowej jednostki. Komendantem został Józef Mićkowski, obowiązki gospodarza powierzono Mikołajowi Prokopikowi, natomiast funkcję skarbnika objął Jan Mięsowicz. Komenda Rejonowa Straży Pożarnej w Krośnie przydzieliła OSP w Węglówce motopompę M 200, drabinę, bosaki i inny sprzęt gaśniczy.
W roku 1955 podjęto decyzję o budowie remizy strażackiej. Dzięki zaangażowaniu strażaków oraz całej społeczności lokalnej budynek był gotów już w roku 1957. Organizatorem całego przedsięwzięcia był komendant OSP Franciszek Moskal. Straż ciągle jednak nie posiadała samochodu, a sprzęt gaśniczy dowożony był do pożarów konno przez stałych wozaków: Józefa Nabijacza i Antoniego Mularczyka. Sytuacja zmieniła się w roku 1960. Właśnie wtedy za gromadzone przez kilka lat środki finansowe dokonano zakupu samochodu terenowego DODGE, który zaadaptowano na wóz strażacki. Trzeba podkreślić, że w górzystym terenie swoją funkcję spełniał doskonale. Niemała w tym zasługa mechanika Stefana Barana oraz kierowcy Józefa Gerlacha.
Z upływem czasu rozbudowano remizę strażacką, a w roku 1980 OSP wzbogaciła się o samochód ,,Star- 25”; ten stary przekazano OSP w Spornem. W roku 1989 dokonano kolejnej wymiany samochodu. Tym razem otrzymano wóz z prawdziwego zdarzenia - ,,Star-200”. Była to forma nagrody dla jednostki za dotychczasową działalność, ale też istotne wsparcie w akcjach na terenie znacznego zagrożenia pożarowego.
3 maja 2000 roku jednostka nasza  obchodziła jubileusz pięćdziesięciolecia swej działalności. Z tej okazji mieszkańcy Węglówki ufundowali dla OSP sztandar, który jest wielką chlubą strażaków oraz dowodem wdzięczności całej społeczności za trud i bezinteresowne poświęcenie.
Mówiąc o działalności OSP w Węglówce, należy podkreślić, iż strażacy corocznie w czasie Świąt Wielkanocnych czuwają przy grobie Chrystusa, od kilku lat wspierają organizację rajdu samochodów terenowych 4x4 , górskich i rowerowych w Czarnorzekach. Oprócz wyjazdów do pożarów i zdarzeń drogowych , nasi druhowie biorą również udział w obstawie walk rycerskich na Zamku odrzykońskim i służą pomocą społeczności lokalnej. Corocznie organizowane są pokazy sprzętu strażackiego dla młodzieży szkolnej z okazji Dnia Strażaka.

 W 2006 r. jednostka otrzymała z PSP w Krośnie samochód lekki marki Żuk. W tym samym roku  został wyremontowany budynek remizy (powstała nowa  łazienka, oraz świetlica).

W latach 2007 - 2008 r jednostka nasza wzbogaciła się o nowy sprzęt,  taki jak m. in. pompa szlamowa , piła motorowa , buty wodery.

W 2010 r. nasza jednostka brała  udział w akcjach powodziowych w Jaśle i Tarnobrzegu, a w 2011 otrzymała z WORD w Krośnie Agregat prądotwórczy.

W 2012 na terenie naszej miejscowości w  Szkole Podstawowej odbyły się ćwiczenia  „Ewakuacja uczniów z zagrożonego miejsca”, w której brały udział jednostki OSP z terenu Gminy Korczyna. Obecnie OSP Węglówka  liczy 51 strażaków.

Na walnym zebraniu  w dniu 19 lutego 2012  został wybrany nowy zarząd w skład którego wchodzą:

 

Adam Paradysz - Prezes
Stanisław Kruszelnicki - Wiceprezes
Tomasz Gorczyca - Naczelnik
Sebastian Czaja - Kronikarz, Wiceprezes
Henryk Dziadosz - Zastępca naczelnika
Stanisław Borkowski - Sekretarz
Tadeusz Liput - Skarbnik
Zbigniew Baran - Gospodarz
Podziel się: