AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fcharakterystyka&chs=350x350&chld=L|4

Charakterystyka

Charakterystyka Gminy

Okolice Krosna posiadają zróżnicowany klimat. Kotlina Krośnieńska, Pogórze Strzyżowsko - Dynowskie i przejściowa strefa Płaskowyżu Kobylańskiego oraz Garbów Iwonicko - Rymanowskich posiadają cechy klimatu podgórskiego, zróżnicowanego w zależności od położenia nad poziomem morza. Najłagodniejszy występuje w kotlinie, nieco ostrzejszy w partiach górskich. Średnia temperatura roku wynosi 7°C, lipca 18°C, stycznia - 2,8°C. Pierwsze przymrozki występują w październiku, a ostatnie w maju. Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio 70 dni. Czas wegetacyjny trwa 190 -220 dni. W Beskidzie Niskim średnia temperatura roku wynosi 5,4°C, lipca 16°C, stycznia - 4,3°C. Pierwsze przymrozki występują już początkiem października, a ostatnie w połowie maja, czasem później. Liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi 100 -105 dni, a czas wegetacyjny 180-190 dni.
Mimo rozwiniętego przemysłu, w rejonie Krosna nie ma zagrożeń dla środowiska. W górach nie ma przemysłu w ogóle. Walory bioklimatyczne terenu podnosi używanie gazu ziemnego, lesistość terenu i dobra przewietrzalność dolin.

Korczynę według najnowszych badań zapoczątkowało osadnictwo z epoki neolitu (4500- 1 700 lat p.n.e.), o czym świadczy znaleziony grób, w którym odkryto szkielet oraz kamienny nóż.

W XIV wieku w oparciu o osadników pochodzenia niemiec­kiego założona została wieś na prawie magdeburskim. Pierwszą wzmiankę odnajdujemy w dokumencie Władysława Jagiełły z 1392 roku. Pierwotnie nazwa brzmiała Kotkenhaw. Potem nazwę spolszczono na Kothyna, następnie Kotczyna i Kotczyna Wola. Obecna nazwa pojawiła się w XVII wieku. Ale nie jest to jedyna próba wyjaśnienia nazwy. W miejscowej tradycji utrzymuje się, że nazwa pochodzi od karczowania.

Podziel się: