AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fosp-sporne&chs=350x350&chld=L|4

OSP Sporne

„Dnia  25 czerwca 1922 r. na zgromadzeniu w przysiółku Sporne zawiązał się komitet który powziął myśl aby zakupić sikawkę by w razie wypadku mieć własną obronę przeciwpożarową”.

W skład komitetu weszli Panowie: Ludwik Wiernasz, Antoni Szklarski, Jan Urbanek, Jan Szubert , Ludwik Wojnar.

22 listopada 1922 r. Panowie Jan Urbanek i Jan Szubert dokonali zakupu sikawki w Centralnym Zakładzie Fabrycznym Artykułów Technicznych w Krakowie ul. Długa 1.

Sikawka była typu przenośnego ssąco-tłocząca (hydrofor) o średnicy cylindrów 100 mm wraz z wężami ssącymi i tłocznymi, łącznikami i prądnicą. Do transportu używano 2- konnego zaprzęgu.

(Zdjęci nr 1 przedstawia założycieli OSP na tle zakupionej sikawki i budynku Szkoły podstawowej w którym mieściła się drewniana remiza). Sikawka ta sprawna do dzisiaj stanowi wartościowy eksponat. W 1925 r. jednostka OSP Sporne wraz z jednostkami z Korczyny, Komborni, Krościenka i Krosna brała udział w gaszeniu  pożaru plebani w Korczynie co odnotowano w jej kronice. Już w początkowym okresie jej działania, udziałów w akcjach gaszenia pożarów było kilkadziesiąt.

Jako dobrze prezentująca się jednostka brała również udział w wielu uroczystościach kościelnych, okolicznościowych obchodach rocznicowych:  3-go maja, 11 listopada, 30 listopada i innych które odbywały się w Korczynie, Krośnie , Jedliczu, Brzozowie.

Takie były początki działania spornieńskiej OSP.

W 1959 r. jednostka otrzymała motopompę M20, co bardzo usprawniło możliwości jej działania .

Członkowie OSP  byli dla miejscowej społeczności wzorem i siłą nadającą aktywność, w zakresie poprawy bezpieczeństwa, warunków życia, rozwoju kulturalnego i religijnego wsi.

W 1963 r. oddano do użytku nową murowaną remizę wraz z Domem Strażaka. Stworzyło to warunki do rozwoju również pracy kulturalnej. 18 sierpnia 2002 r. jednostka OSP obchodziła jubileusz 80-lecia powstania i otrzymała ufundowany z tej okazji sztandar który został udekorowany złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa nadanym przez PZG Z OSP RP.

W okresie swojej działalności jednostka posiadała na wyposażeniu następujące pojazdy samochody: Dodge, LUBLIN, Żuk, UAZ.

Obecnie jednostka OSP posiada samochód bojowy Star 244 GBA z podstawowym osprzętem, autopompą i zbiornikiem wodnym. Posiada również pompę pływająca „Niagara” i pompę szlamową marki „Honda” typ WT 30x którego obsługa posiada wymagane odpowiednie stopnie przeszkolenia.

W dniu 23.05. 2012 r. OSP  w Spornem otrzymała od WORD Krosno agregat prądotwórczy FOGO FM 7000 o wartości  3.564 zł.

Agregat jest przeznaczony do oświetlenia i zasilania elektronarzędzi w trakcie zdarzeń drogowych i pożarowych w trudnych warunkach.

Dar ten był wyeksponowany publicznie w dniu 26 maja 2012 r. w czasie obchodów 90 - lecia  OSP Sporne połączonego z obchodami gminnymi Dnia Strażaka. Strażacy są wdzięczni WORD Krosno za tak wspaniały dar.

W uroczystości rocznicowej 90-lecia udział wzięli: Dariusz Sobieraj – wiceprzewodniczący Sejmiku Woj. Podkarpackiego, bryg. Krzysztof Korzec - komendant  miejski  PSP w Krośnie,  Jan Kilar – prezes ZOP ZOSP RP w Krośnie, Mieczysław Prugar - st. bryg. w st. spocz. , Jan Zych – wójt gminy Korczyna, Józef Wulw – prezes ZOG ZOSP RP w Korczynie, Roman Prugar - sekretarz ZOP ZOSP RP w Krośnie, prezesi , poczty sztandarowe i delegacje jednostek OSP z Iskrzyni, Komborni, Korczyny, Woli Komborskiej, Węglówki, Krasnej, jednostka jubilatka oraz jednostki zaprzyjaźnione z Odrzykonia i Białobrzegów, radni powiatu których reprezentował Wojciech Tomkiewicz a zarazem dyr. GOK w Korczynie, radni gminy,  Elżbieta Rak – sekretarz UG Korczyna, Elżbieta Rajchel –sekretarz ZOG ZOSP RP w Korczynie, Ks. Michał Kozak, sponsorzy z firm: WORD Krosno, Globo- Lighting Sp. z o.o. Krosno,  Auto-Dekor Firma Handlowo – Produkcyjna Korczyna,  Agencja Handlowo  Usługowa Witold Gonet  Korczyna, „FRUTEX”  Sp. z o.o.  Krosno, FIRMA  USŁUGOWO - HANDLOWA >> GRANIT – KOLOR <<  Korczyna,  K.H.S.  Krosno S.A. w upadłości likwidacyjnej, Inspektorat PZU SA w Krośnie, Firma Handlowo Usługowa PLUS BIS Korczyna, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WENTA” Sp. z o.o. Frysztak, Zakład Przetwórstwa Mięsnego WISŁOK Sp. J. Krosno, oraz wielu pozostałych gości. Uroczystość jubileuszową swoimi występami uświetnili:
orkiestra dęta OSP Iskrzynia, zespół „Akustyka Projekt ELEN”, zorganizowano również pokaz pierwszej pomocy medycznej w wykonaniu Maltańskiej Służby Medycznej, DAR-MED z siedzibą w Brzozowie (bezpłatny pomiar ciśnienia krwi, pomiar cukru ), Fikoland,  zespół „TOOM”  podczas zabawy tanecznej pod gołym niebem. Kuplet o druhach strażakach zaśpiewały panie z KGW Sporne które czynnie włączyły się w pomoc w organizacji uroczystości.

Uroczystość stała się okazją do odznaczenia zasłużonych strażaków i osób wspierających. Wręczono 4 złote, 6 srebrnych i 7 brązowych medali. Uhonorowano również brązowymi odznakami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych członków drużyny młodzieżowej, która zajęła  III miejsce w 2011 r. podczas zawodów powiatowych OSP. 5 osób otrzymało listy pochwalne.

Na okoliczność jubileuszu została społecznie opracowana i wydana  przez Tadeusza Wojnara monografia „ 90 lat Ochotniczej  Straży Pożarnej w Spornem ( gmina Korczyna) 1922 – 2012”.

Obecnie OSP Sporne liczy 28 członków czynnych, 1 wspierający i  12 w drużynie młodzieżowej.

Skład Zarządu:

Janusz Wąchała - Prezes
Stanisław Pudło - Wiceprezes, naczelnik
Mateusz Urbanek - Wiceprezes
Daniel Wąchała - Zastępca naczelnika
Zygmunt Szklarski - Sekretarz
Tadeusz L. Wojnar - Kronikarz
Andrzej Cząstaka - Skarbnik
Władysław Tomkowicz
- Gospodarz
Janusz Wójcik - Członek
Andrzej Kędra - Członek
Paweł Kozubek - Członek

Komisja Rewizyjna:

Władysław Tomkowicz, Jan Urbanek, Artur Pudło

Kierowcy:

Andrzej Kędra, Stanisław Pudło.

 

 

Opracował: Tadeusz L. Wojnar

Podziel się: