AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fdane-kontaktowe-urzedu-gminy&chs=350x350&chld=L|4

Dane kontaktowe Urzędu Gminy

Urząd Gminy Korczyna 

 ul. Rynek 18A  

38-420 Korczyna


Godziny otwarcia:

poniedziałek 830 - 1630
wtorek 730 - 1530
środa 730 - 1530
czwartek 730 - 1530
piątek 730 - 1530

telefony:
13 43 540 80
13 43 540 69
13 43 541 80

fax:
13 43 540 96

e-mail:
Urząd Gminy (sekretariat)
gmina@korczyna.pl
   

 
   
Wójt Gminy wojt@korczyna.pl
Zastępca Wójta Gminy zastepca@korczyna.pl
Sekretarz Gminy sekretarz@korczyna.pl
Skarbnik Gminy skarbnik@korczyna.pl
   
Informatyk informatyk@korczyna.pl
Promocja gminy
promocja@korczyna.pl
Punkt obsługi interesanta obslugainteresanta@korczyna.pl
Obsługa rady gminy rada@korczyna.pl
Księgowość ksiegowosc@korczyna.pl
Podatki podatki@korczyna.pl
Odpady komunalne
odpady@korczyna.pl
Drogi drogi@korczyna.pl
Zarządzanie kryzysowe kryzys@korczyna.pl
Inwestycje i budownictwo inwestycje@korczyna.pl
Zagospodarowanie przestrzenne planowanie@korczyna.pl
Gospodarka nieruchomościami nieruchomosci@korczyna.pl
Rolnictwo i ochrona środowiska przyroda@korczyna.pl
Podatki i opłaty od osób prawnych osobyprawne@korczyna.pl
Ewidencja działalności gospodarczej i przetargi przedsiebiorcy@korczyna.pl
Ewidencja ludności ewidencjaludnosci@korczyna.pl
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologii w rodzinie pomocrodzinie@korczyna.pl


Urząd Stanu Cywilnego usc@korczyna.pl
Miesięcznik "Prządki" przadki@korczyna.pl
Gminny Ośrodek Kultury gok@korczyna.pl
Gminny Zakład Komunalny gzk@korczyna.pl
Gminna Biblioteka Publiczna gbp@korczyna.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej gops@korczyna.pl
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
gzeas@korczyna.pl
   
Inspektor ochrony danych:
Patrycja Kaczmarczyk-Hap
 
iodkorczyna@gmail.com
Podziel się: