AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fwladze-gminy&chs=350x350&chld=L|4

Władze Gminy

Wójt Gminy Korczyna

Jan Zych - zamieszkały w Korczynie, żonaty, dwoje  dorosłych dzieci, wykształcenie wyższe - magister administracji, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie przedsiębiorczości i rozwoju regionalnego. W latach 1994-2002 zastępca Wójta Gminy i radny Rady Gminy Korczyna. Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy. Funkcję Wójta Gminy pełni od roku 2002. W wyborach samorządowych 21.11.2010 r. wybrany na kolejną kadencję w pierwszej turze wyborów.


Zastępca Wójta Gminy Korczyna

Katarzyna Urbanek

Sekretarz Gminy Korczyna - Wioletta Prajzner

Sekretarz Gminy Korczyna

Wioletta Prajzner


Skarbnik Gminy Korczyna

Aneta Wilusz-Gierlach
Podziel się: