AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fpolozenie&chs=350x350&chld=L|4

Położenie

Położenie Gminy

Gmina Korczyna leży na południu Polski w województwie podkarpackim. Powierzchnia powiatu krośnieńskiego, w którym leży gmina, jest urozmaicona i malownicza. Południowa część jest górzysta, stolica powiatu położona jest wśród rozległych równin, które ciągną się od Krosna na południe, zachód i północny zachód. Beskid Niski, na którego terenie leży powiat biegnie w kierunku południowo-wschodnim.

Gmina Korczyna znajduje się w części górzystej powiatu, której wzgórza stanowią wysokie działy w kolanie Wisłoka. Kierunek tych wzgórz jest wschodnio-zachodni, a w części północny. Jedne z nich rozciągają się wzdłuż rzeki Wisłok, jak np. Marynkowska Góra o wy­sokości 330 m n.p.m. Inne wzgórza ciągną się równolegle do doliny Wisłoka, jak pasmo rozpoczynające się w Kombomi, a ciągnące się przez Kombomię, Korczynę. Pasmo to kończy się Łysą Górą i Górą Zamkową, na której znajdują się ruiny zamku odrzykońskiego. W paśmie tym w obrębie Czamorzek znajdują się skały zwane "Prządki".

Prawie równolegle do wzgórz Łysa Góra i Góra Zamkowa wznoszą się dwa najwyższe wzgórza: Królewska Góra (548 m) i Czarnorzeki (593 m). W północno-zachodnim kierunku od Królewskiej Góry wznosi się wzgórze Wyrwak (425 m), a w kierunku zachodnio-północnym od Węglówki wznosi się wzgórze we wsi Rzepnik (444 m). Prawie równolegle do wymienionych wzgórz w kierunku pólnocno-wschodnim rozciąga się pasmo Kiczary głównie mające dwa wzgórza w rejonie Węglówki.
W rejonie wsi Bonarówka występuje pasmo gór wznoszące się po obu stronach potoku Bonarówka. Najwyższe wzgórze w tym paśmie ma 420 m.
W granicach wsi Krasna ciągną się wzgórza, jedne wzdłuż potoku Krasna, inne na wschód i północ od tegoż. Wzgórza w tym paśmie poprzecinane są dolinami, w których powstały wsie. Dawniej pokryte lasami, dziś z lasów pozostało niewiele, ale nadal należą do okolic zalesionych.
Największą rzeką jest Wisłok, do którego wpływa z prawego brzegu Ślączka, która zbiera liczne potoki z gminy Korczyna (najznaczniejszy Śmierdziączka). Czarny Potok wypływający we wsi Czarnorzeki płynie przez Węglówkę, wpada do rzeczki Wysoka, pobocznej Wisłoka. Przez wieś Bonarówka płynie potok Bonarówka, a przez Krasną- Mała Krasna i oba wpadają do Stobnicy.

Podziel się: