AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fosp-iskrzynia&chs=350x350&chld=L|4

OSP Iskrzynia

Do pobrania: Kronika OSP w Iskrzyni została uznana za jedną z 29 najlepszych w Polsce.

 

Krótka historia OSP Iskrzynia

1912 - 1994

Założyciele OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Iskrzyni została założona w 1912 roku z inicjatywy gimnazjalisty Franciszka Winnickiego – późniejszego księdza kanonika, wychowawcę i opiekuna młodzieży w Seminarium Duchownym  (Bursie) przy Kurii Biskupiej w Przemyślu oraz Pawła Kielara, Stanisława Węgrzynka, Jana Prugara , Tomasza Prugara,  Jana Lorensa, Gerarda Lorensa , Kielara Błażeja , Liputa Jana i  Liputa Bolesława .

Skrócony rys działalności:

1912 r. - wybudowanie prowizorycznej remizy (szopa drewniana) przy Domu Ludowym

1918 r. – zakup sikawki 4-ro kołowej napędzanej  siłą mięśni ludzkich

1925-1926 zakup mundurów wyjściowych, pasów skórzanych z koalicyjką, szabli i 18-tu  hełmów ozdobnych

1930-05-11 nadanie i poświęcenie sztandaru i chorągwi

1939 r. OSP liczy 18-tu członków, posiada prowizoryczną remizę, sikawkę ręczną, węże parciane

II wojna światowa – działania wojenne niszczą dorobek strażaków, spaliła się remiza ze sprzętem (do dnia dzisiejszego zachowały się koła ze spalonej sikawki)

Po wyzwoleniu w 1945 r. OSP rozpoczyna działalność pod przewodnictwem naczelnika Władysława Ślączki, jego zastępcą jest Jan Kielar

1947 r. dzięki rodakom z U.S.A. braci Jana i Józefa Ślączka oraz braci Jana i Szczepana Węgrzynek oraz środkom finansowym zgromadzonym przez zarząd OSP zakupiona zostaje motopompa o wydajności 200 l/min (Silesia – produkcji polskiej).

1948 r. w miejscu spalonej remizy wybudowano murowaną scenę przy DL, przyziemie przeznaczono na pomieszczenie remizy. W tym czasie OSP nie posiadała żadnego środka transportu do przewozu ww. sprzętu do pożaru. Za transport służyły furmanki wiejskie zaprzężone w konie.

Od 1952 roku na parceli wiejskiej obok DL rozpoczęto budowę nowego budynku przeznaczonego na siedzibę OSP. W tym samym czasie powstaje gminna spółdzielnia SCH. Zebranie wiejskie zmienia przeznaczenie budynku na sklep i biura GS, strażakom zostaje jedno pomieszczenie w przyziemiu na sprzęt.

1960 r. budowany jest zbiornik p-poż o pojemności 50 m3  na działce Czesława Inglota, n.d. 166 (Iskrzynia – Zagórze).

1962 r. OSP otrzymuje rekwizytowy wóz konny oraz motopompę „Leopolia PO 1”, węże tłoczne stylonowe podgumowane. Do pożaru wóz ciągną konie dostarczane przez strażaków (Władysław Olszewski, Czesław Krauz, Jakub Rysz).

1969 r. otrzymanie pierwszego samochodu – Dodge 3/4 z KP Straży Pożarnej w Krośnie.

1970 r. adoptowany zostaje budynek po Szkole Podstawowej, dworze Iskrzyńskim na remizę

1972 r. OSP otrzymuje samochód gaśniczy GLM 8/8, Żuka A-15 z przyczepką na węże tłoczne W-200. Od tego roku OSP staje się jednostką typu „S”

1973 r. przy OSP po raz pierwszy działają dwie sekcje MDP chłopców 15-18 lat.

1975 r. pierwszy sukces MDP na zawodach pożarniczych.

1978 r.  zmiany w zarządzie OSP                                        

1980 r. udział w powodzi stulecia jaka nawiedziła rejon Krosna, 7-mio krotne wylewy rzek Wisłoka, Morwawy, Lubatówki i Jasiołki.

1981 – 1985 członkowie OSP biorą czynny udział w budowie kościoła

1987 – 1994 budowa wielofunkcyjnego budynku, w którym mieścić się będą remiza OSP, dom ludowy i przedszkole.

1991 r. za sprawą naszego rodaka płk. Poż Mieczysława Prugara dochodzi do kontaktu zarządu OSP z prezesem fundacji „Strażacy Holenderscy strażakom Polskim” panem Martonem Stormem z Holandii. Efektem tego spotkania jest dar strażaków z Geldermalsen – samochód gaśniczy GBA 1,5/40 Magirus Deutz wraz z wyposażeniem. Uroczystość przekazania samochodu odbywa się w dniu 04-05-1992 roku.

1992 r. wykonany zostaje sztandar przez panią Marię Nowak z Nowosielec, obraz św. Floriana namalowała pani mgr Małgorzata Kuczek, córka dh Józefa Rysza.

1993 r. przeprowadzony zostaje remont samochodu GBA 1,5/40 Magirus finansowany przez U.G. w Korczynie, a wykonawcą był pan Mieczysław Podczaszy.

25 kwietnia uczestniczyliśmy w eliminacjach strefowych do VII Krajowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych w Kielcach. Na 24 startujące drużyny z 7 województw zajęliśmy 10 miejsce. Jest to największy sukces jednostki w zawodach sportowo – pożarniczych.

1994 r. zakończenie budowy remizy i domu ludowego. Uroczystość otwarcia połączona z nadaniem, odznaczeniem i poświęceniem sztandaru dla OSP odbyła się 12 Listopada.

1994 r. – wydana zostaje monografia OSP opracowana przez płk. poż. Mieczysława Prugara pod tytułem : „OSP Iskrzynia – zarys dziejów 1911 – 1994”.

1995 – przy OSP działają cztery MDP, w tym jedna dziewczyn

Lesko- wojewódzkie zawody sportowo –  pożarnicze.  M D P dziewczyn w grupie wiekowej 12-15 lat z dyplomem za zdobycie III miejsca.

1996 – OSP bierze udział w zawodach sportowo – pożarniczych na Słowacji w miejscowości Klusov

1996 – przeprowadza kurs szeregowych OSP, który kończy 16 druhów zdając egzamin przed komisją Rejonowego Ośrodka Szkolenia PSP w Krośnie

1996 – delegacja OSP bierze udział w wycieczce do Austrii

W  1997 roku odbyło się Walne  Zebranie  Sprawozdawcze OSP.

- uczestniczyliśmy w świętach Wielkanocnych i Bożego Ciała

- w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych w Krasnej uczestniczyło 4 drużyny, wszystkie w swoich grupach zajęły  I miejsca.

- 10.IV.1997 roku jednostka OSP Iskrzynia decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej  zostaje włączona  do Krajowego Systemu  Ratowniczo – Gaśniczego. Akt włączenia  do KSRG prezes OSP odebrał 7.09.1997r po zawodach sportowo – pożarniczych w Krasnej.

- członkinie MDP: Anna Wulw, Ewa Szmyd, Barbara Drozdowska uczestniczą w obozie wypoczynkowo – szkoleniowym nad morzem Bałtyckim w Łazach.

- zorganizowaliśmy wycieczkę w Bieszczady dla MDP jako nagroda za wyniki w zawodach.

- w 1997 roku odnotowaliśmy 5 wyjazdów do pożarów i dwa razy uczestniczyliśmy w ćwiczeniach na obiektach / stacja energetyczna w Iskrzyni/.

W  1998 roku odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze OSP

- zorganizowaliśmy Turniej Tenisa Stołowego dla MDP.

- tradycyjnie pełniliśmy wartę honorową przy Grobie Pańskim oraz uczestniczyliśmy w procesji  i Mszy Świętej -  Rezurekcji.

- braliśmy udział w przygotowaniu i zabezpieczaniu rajdu, „Na cztery łapy”.

- braliśmy udział w gminnych zawodach sport. – pożarniczych w Węglówce.

- braliśmy udział w 90 leciu OSP Kombornia i 100 leciu OSP Krościenko Wyżne.

- w 1998 roku odnotowaliśmy 5 wyjazdów do pożarów.

W 1999 roku - odnosimy pierwsze sukcesy w OTWP na szczeblu gminy i powiatu za sprawą  Wojciecha Wulwa członka MDP , który zajął III miejsca w obydwóch eliminacjach.

- uczestniczymy w Świętach Wielkanocnych i Bożego Ciała.

- po 31 latach OSP Iskrzynia organizuje Gminne Zawody  sportowo – pożarnicze w Iskrzyni. Do udziału w tych zawodach Zarząd OSP wystawia 3 drużyny,  startujące drużyny zajęły w swoich grupach startowych następujące lokaty: Drużyna seniorów – I miejsceMDP 15 - 18 lat chłopcy – I miejsce, MDP 12 - 15 lat chłopcy – II miejsce.                                                                 

 W 1999 roku wyjeżdżaliśmy 6 razy do pożarów i miejscowych zagrożeń.

W 2000 roku - bardzo duże sukcesy odnoszą członkowie MDP w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem : „Młodzież zapobiega pożarom”. W eliminacjach gminnych OTWP chłopcy: Wojciech Wulw, Jakub Prugar i Piotr Liput zajmują trzy pierwsze miejsca w kolejności jak wcześniej wymieniłem, sukces osiąga Wojciech Wulw , który zajmuje I miejsce  i zdobywa prawo startu w eliminacjach wojewódzkich OTWP w Tarnobrzegu. Uczestnictwo w tej rangi eliminacji już było bardzo dużym osiągnięciem, a 7 miejsce jakie wywalczył Wojtek to sukces niebywały w historii OSP Iskrzynia . Opiekunem  Wojciecha był jego ojciec dh Józef Wulw - prezes OSP.

W 2000 – założona zostaje Orkiestra Dęta,

Po raz pierwszy w historii Iskrzyni w 2000 r. z inicjatywy Wacława Pelczara i Wiesława Wojnara powstaje grupa licząca zaledwie ośmiu muzyków /Roman Cynkar,  Ryszar Feruś, Sabina Podkul, Stanisław Inglot, Wacław Pelczar, Marcin Węgrzynek (Krościenko Wyż.), Kazimierz Prajsnar (Kombornia), Krzysztof  Wojnar, Wiesław Wojnar/ poprowadziła Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej na rezurekcyjną Mszę Św. Dzięki chęci i zamiłowaniu miejscowych muzyków grupa podjęła pracę nad repertuarem uświetniającym uroczystości kościelne i państwowe. Od powstania do dzisiaj funkcję kapelmistrza pełni Wiesław Wojnar. Pod koniec 2000 r. muzycy podejmują decyzję przejścia pod patronat miejscowej Jednostki OSP i przyjmuje nazwą Orkiestra Dęta OSP w Iskrzyni. Rok 2001 to okres ciężkiej pracy, który zaczyna owocować koncertami w naszej miejscowości jak również na terenie całej gminy. Dzięki staraniom miejscowej jednostki otrzymujemy jednolite umundurowanie. Nasza działalność przyciąga nowych muzyków wstępujących w nasze szeregi /Joanna Cynkar -flet, Inglot Łukasz - perkusja, Mariusz Lorens - werbel, Pelczar Michał - puzon, Prugar Jakub - bas, Nycz Bogusław - bas, Wojnar Ewelina - flet /. Orkiestra spełnia ważną rolę edukacyjno - wychowawczą w środowisku. Dobra współpraca z władzami gminy oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Korczynie owocuje uzyskaniem finansowania nauki gry na instrumentach dętych z myślą tworzenia zaplecza dla orkiestry. Obecnie orkiestra bierze udział w różnych imprezach artystycznych na terenie naszej gminy i całego powiatu, dużo koncertuje nawet poza granicami naszego kraju.   Czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym wsi. Bierze udział w przeglądach orkiestr dętych Rymanowie Zdroju i Brzozowie. Uczestniczy w cyklicznych imprezach Strażacy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w Wadowicach i pielgrzymce strażaków na Jasną Górę.

- Zarząd OSP kupuje instrumenty dęte

- OSP otrzymuje dotację z Krajowego Systemu Ratow.– Gaśniczego w kwocie 3.600 zł, którą przeznacza na zakup 8 kompletów ubrań specjalnych

- delegacja OSP bierze udział  w gminnych obchodach Dnia Strażaka w Węglówce

W  2000 roku odnotowano 6 wyjazdów do akcji ratowniczo – gaśniczych.

2001 –OSP uczestniczy w akcji ratowniczo – gaśniczej przedszkola w Krośnie ul. Szpetnara, był to jeden z największych pożarów ostatnich lat

- otrzymuje dotację z Krajowego Systemu Ratow.– Gaśniczego w kwocie 4.000 zł, którą przeznacza na zakup odzieży specjalnej i sprzętu

- ze środków Urzędu Gminy (5.767 zł) i dotacji  biura terenowego ZOSP w Krośnie (1.300 zł) zakupiono 15 mundurów wyjściowych dla orkiestry dętej

- odnotowano 9 wyjazdów do akcji ratowniczo – gaśniczych

- bierze udział w zabezpieczeniu imprez organizowanych na terenie gminy i powiatu tj.: biegi przełajowe, zlot samochodów terenowych, kolarski wyścig Solidarności .

- delegaci OSP biorą udział w Zjeździe Gminnym ZOSP w Korczynie oraz w Zjeździe Powiatowym ZOSP w Szczepańcowej

- uczestniczymy w uroczystościach 50 - lecia OSP Krasna

- OSP wystawia dwie sekcje w gminnych zawodów sport. – poż.  w Korczynie

- MDP chłopców 12 – 15 lat bierze udział w powiatowych zawodach sport. – poż. w Korczynie

- w 2001 roku 9 razy wyjeżdżaliśmy do pożarów i miejscowych zagrożeń.

- w 2002 roku -uczestniczymy w obchodach Święta Konstytucji 3-go Maja, a zarazem Święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Dnia Strażaka .Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta.

Po uroczystej Mszy Św. na placu przed remizą OSP na uroczystej zbiórce spotyka się cały stan osobowy stowarzyszenia , w celu wbicia gwoździ z okazji dnia Strażaka i zbliżającego się jubileuszu 90- lecia OSP do tablicy pamiątkowej.

19 maja 2002 roku obchodziliśmy Jubileusz 90 lecia OSP Iskrzynia. 

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Św. sprawowanej przez ks. Edwarda Sznaja – Kapelana strażaków gminy Korczyna. Następnie uroczystości główne na placu przed remizą oraz część artystyczna w sali DL.

Dh Józef Folta odznaczony został Medalem  Honorowym im. Bolesława Chomicza

- uczestniczyliśmy razem z orkiestrą dętą w obchodach Jubileuszu 80 Lecia OSP Sporne

W dniu 25.08.2002 roku orkiestra dęta zapewnia oprawę muzyczną na Mszy Św. dożynkowej oraz koncertuje na dożynkach wiejskich zorganizowanych przy DL w Iskrzyni.

Były to pierwsze dożynki wiejskie w Iskrzyni po zmianach ustrojowych w RP.

W dniach 14 i 15 września 2002 r OSP i orkiestra dęta uczestniczyły w obchodach Jubileuszu 650 Lecia Wsi Iskrzynia.

- uczestniczyliśmy wspólnie z orkiestrą dętą w obchodach Święta Niepodległości zorganizowanym wspólnie ze Społecznym Komitetem Obchodów 650 Lecia Wsi Iskrzynia. Uroczystości składały się z: Mszy Św., złożenia kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności oraz wieczornicy patriotycznej zorganizowanej w dolnym kościele.

- w 2002 roku 9 krotnie wyjeżdżaliśmy do akcji ratowniczych

W 2003roku uczestniczyliśmy w IV Turnieju Piłki Halowej o Puchar Przechodni prezesa ZOG ZOSP RP w Korczynie, w sali gimnastycznej Zespołu Szkół   w  Węglówce.

- uczestniczyliśmy razem z orkiestrą w obchodach gminnych Dnia Strażaka  w Komborni.

- uczestniczyliśmy razem z orkiestrą w obchodach Jubileuszu 120 lecia OSP Korczyna.

- braliśmy udział w zabezpieczeniu rajdu samochodów terenowych w m. Czarnorzeki. 

W dniach 6 i 7X.2003 roku uczestniczyliśmy w uroczystościach Nawiedzenia parafii Iskrzynia przez kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

 W dniu 11.11 2003 roku Uczestniczymy w Św. Niepodległości. Orkiestra dęta koncertuje podczas zorganizowanej Wieczornicy patriotycznej w dolnym kościele. 

- w 2003 roku 10 krotnie wyjeżdżaliśmy do pożarów i miejscowych

W 2004 roku, w dniu  9. 01.orkiestra dęta uczestniczy w programie Spełniamy Marzenia. W dniach 9 – 11. uczestniczymy w Świętach Wielkanocnych.

W dniu 3 maja  uczestniczymy w obchodach Św. Konstytucji 3-go maja,

Św. NMP Królowej Polski, obchodzimy Dzień Strażaka. Następnego dnia odwiedzamy groby zmarłych założycieli i członków OSP na cmentarzach w Krościenku Wyżnym i Iskrzyni.

 W dniu 18.08. promujemy wydany Śpiewnik Strażaka razem z redakcją Nowego Podkarpacia. W dniu 29.08.  orkiestra dęta oraz członkowie OSP uczestniczą w II Jarmarku Korczyńskim oraz Turnieju Wsi. W dniu 11.11.bierzemy udział w  obchodach Św. Niepodległości .

- w 2004 roku odnotowaliśmy 10 wyjazdów do pożarów i  miejscowych zagrożeń                                                                  

 W 2005 roku, w dniu 8.04. uczestniczymy we Mszy Św. pogrzebowej w intencji śp. Jana Pawła II. odprawionej w Kościele Parafialnym.

W dniu 14.04.organizujemy w Iskrzyni V Halowy  Turniej Piłki Nożnej o Puchar prezesa ZOG ZOSP RP w Korczynie

 W dniu 5.05. w ramach obchodów Dnia Strażaka zorganizowaliśmy spotkanie  z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Iskrzyni.

W dniu 7.05.2005 roku Orkiestra Dęta i delegacja OSP brała udział w V Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę.

W dniu 17.05 2005 roku organizujemy uroczystości przekazania i poświęcenia wozu bojowego GBA 2,3/20 STAR

- w 2005 roku 10 razy wyjeżdżaliśmy do pożarów i miejscowych zagrożeń 

W 2006 roku, 20.01. Orkiestra Dęta uczestniczy w I  Skrzyńskich Spotkaniach z kolędą.                                                                                                              W dniu 25.02. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo –Wyborcze OSP. W dniu 21.02. Orkiestra dęta uczestniczy w uroczystościach  nadania  Gimnazjum w Korczynie imienia  Św. Bpa Józefa Sebastiana Pelczara.

W dniu 30.03 2006 roku przekazaliśmy  samochód pożarniczy GBA 1,5/40 Magirus do jednostki OSP Krasna.

W dniu 7.05.2006 roku uczestniczymy w Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka w Kalwarii Pacławskiej.

W dniu 26.05. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze chłopców i dziewczyn uczestniczą w Powiatowych Zawodach sportowo – pożarniczych w Rymanowie.

W dniu 4.06.2006 roku odbył się IX Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Korczynie.

W dniu 26.08.2006 roku uczestniczymy wraz orkiestrą w Odpuście Parafialnym.

W dniu 27.082006 roku orkiestra koncertuje na Dożynkach Wiejskich.

W dniu 30.09.2006 roku odbył się II Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie.

W dniu 11.11.2006 roku  uczestniczymy razem z orkiestrą w Święcie Niepodległości.

W 2006 roku 12 razy wyjeżdżaliśmy do akcji ratowniczych

W 2007 roku , w dniu 14.01  orkiestra dęta wykonuje koncert kolęd w kościele parafialnym.

W dniu 21.01. delegacja OSP uczestniczy w organizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich Dniu Seniora.

Uchwałą Zarządu OSP powołana zostaje Jednostka Operacyjno Techniczna /JOT/

W dniach od 6 do 8 kwietnia uczestniczymy w Świętach Wielkanocnych, tradycyjnie co rok prezes OSP składa życzenia ks. proboszczowi, mieszkańcom oraz gościom odwiedzającym swoje rodziny w Naszej parafii.

W dniu 21.05. w ramach Dni Ochrony Przeciw- pożarowej zorganizowaliśmy wystawę sprzętu pożarniczego. Wystawę, remizę i strażaków odwiedziły dzieci z Zespołu Szkół   w Iskrzyni klasy od O do III.

W dniu 19.08  orkiestra koncertuje podczas Gminnych Dożynek organizowanych  w Iskrzyni.

 W dniu 9.09.2007 roku orkiestra dęta brała udział w V Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Głogowie Małopolskim.

W dniu 11.11.2007 roku uczestniczymy razem z orkiestrą w obchodach Święta Niepodległości.

 W dniach 27.11.oraz 5.12.2007 roku odbyły się posiedzenia Zarządu OSP, na których dokonano zmian  w składzie Zarządu .

W dniu 14.12.2007 roku odebrano nowy samochód pożarniczy FORD

W 2007 roku odnotowano 6 wyjazdów do akcji ratowniczych                                                      

W 2008 roku dnia 12.03.oddano do użytku lokal dla orkiestry dętej. W tym lokalu swoja siedzibę maja również : Rada Sołecka i Sołtys wsi Iskrzynia.

W dniu 3.05. 2008 roku zorganizowaliśmy Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z przekazaniem i poświeceniem nowego samochodu pożarniczego GLAw. FORD.

Podczas  tej uroczystości druhowie strażacy zostali odznaczeni  medalami ,odznakami i dyplomami za pracę społeczną jaką wykonują dla społeczeństwa. Najwyższym  odznaczeniem  OSP tj.: Złotym Znakiem  Związku  OSP RP odznaczony został dh Józef Wulw wieloletni naczelnik i wieloletni prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Iskrzyni.

 W dniu10.05.delegacja OSP uczestniczyła w Jubileuszu 110 lecia OSP Krościenko Wyżne.

W dniu 18.05.2008 roku orkiestra dęta uczestniczy w koncercie „ Strażacy Ojcu Świętemu  Janowi Pawłowi II w Hołdzie” w rodzinnych Wadowicach. Przywieziony przez orkiestrę „Dąb Papieski” został uroczyście posadzony na placu przy Zespole Szkół w Iskrzyni

 W dniu 10.06. odbyło się przekazanie sprzętu dla OSP przez dyr. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie.

 W dniu 15.06. MDP dziewcząt brała udział w V Wojewódzkich Zawodach Sportowo – pożarniczych MDP w Krzeszowie. Start w zawodach zakończył się sukcesem, dziewczyny zajęły III miejsce.

W dniu 6.07. orkiestra uczestniczyła w obchodach „Dni Kluszova” na Słowacji.

 W dniu 20.07. delegacja OSP i orkiestra dęta uczestniczyli w obchodach Jubileuszu 120 lecia OSP Kombornia.

 W dniu 1.08.  orkiestra dęta zagrała prezydentowi Słowacji biorąc udział w XIV Jarmarku Strobkovskim.

 W dniu 26.08. uczestniczyliśmy w Odpuście Parafialnym.

 W dniach 26 – 28.09.2008 roku kronika OSP brała udział w XV Ogólnopolskim Przeglądzie Kronik OSP w Tomaszowie Mazowieckim. Kronika jak i jej autor dh Józef Wulw otrzymali wyróżnienie.

 W dniu 8.12. Zarząd OSP wydaje kalendarz na 2009 rok.

W 2008 roku odnotowano 8 wyjazdów do akcji ratowniczych.

 W 2009 roku, dnia 18.01.orkiestra dęta uczestniczyła w II Iskrzyńskich Spotkaniach z Kolędą.

W dniu 14.02. odbyło się Zebranie Sprawozdawcze OSP.

W dniu 3.05. delegacja OSP uczestniczyła w Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka  w Kalwarii Pacławskiej. Podczas tych uroczystości dh Władysław Przybyłowski wieloletni prezes Zarządu OSP odznaczony został najwyższym odznaczeniem OSP : Złotym Znakiem Związku.

W dniu 18.05. Wadowice – 89 rocznica urodzin Jana Pawła II. Po raz drugi orkiestra dęta uczestniczyła w niezwykłym koncercie, 80 orkiestr  zagrało na wadowickim rynku „Strażacy Janowi Pawłowi II w Hołdzie”.

W dniu 11.06. uczestniczyliśmy w Święcie Bożego Ciała. Tegoroczna procesja do czterech ołtarzy prowadziła ulicami: Podkarpacką, Szkolną, Strażacką. W dniu 26.07.odbył się Jarmark Korczyński, w ramach którego rozegrano V Turniej Wsi Gminy Korczyna. Reprezentację sołectwa swoja obecnością zasilili członkowie OSP, przyczyniając się do zdobycia II – go miejsca. W dniu 26.08. uczestniczyliśmy w Odpuście Parafialnym.                                        

W dniu 26.08. orkiestra dęta koncertowała podczas III Dożynek Wiejskich. W dniu 20.09. uczestniczyliśmy w Gminnych Zawodach Sportowo – pożarniczych organizowanych na stadionie przy Zespole Szkół w Korczynie. W dniu 11.10. roku braliśmy udział w obchodach  Dnia Papieskiego.

W dniu 11.11. uczestniczyliśmy w obchodach Święta Niepodległości.

W dniu 31.12.2009/1.01.2010r. Zarząd OSP zorganizował Bal Sylwestrowy.

W 2009 roku 9 krotnie wyjeżdżaliśmy  do akcji ratowniczych

 W 2010 roku 17.01 orkiestra dęta uczestniczyła w III Iskrzyńskich  Spotkaniach z Kolędą.

W dniach  2 – 4.04.2010 roku uczestniczyliśmy  w Świętach Wielkanocnych, wystawiając wartę Honorową przy Grobie Chrystusa , biorąc udział w liturgii słowa, w poświęceniu ognia i wody oraz w procesji i Mszy Świętej Rezurekcji.

W dniu 11.04. odbyło się posiedzenie Zarządu OSP, na którym dokonano zmian funkcyjnych. W dniu 22.04 delegacja OSP z pocztem sztandarowym i orkiestra dęta uczestniczyli w VI Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę.

W dniu 16.05. Zarząd OSP zorganizował Jubileusz 10 lecia Orkiestry Dętej, połączony z Dniem Strażaka.

W dniu 3.06. uczestniczyliśmy w obchodach Święta Bożego Ciała.

W dniach 1 i 3 .07. braliśmy udział w porządkowaniu, czyszczeniu kaplicy na cmentarzu parafialnym.

- MDP dziewcząt uczestniczyła w VI Wojewódzkich Zawodach Sportowo – pożarniczych MDP w Rymanowie,  gdzie zajęła 8 miejsce.
- braliśmy udział w porządkowaniu, czyszczeniu kaplicy na cmentarzu parafialnym przed jej poświęceniem i oddaniem do użytku.

- kolejny wyjazd orkiestry dętej do Stropkova na Słowację.

- orkiestra dęta uczestniczyła w X Rymanowskich Spotkaniach Orkiestr Dętych.

- uczestniczymy w sprzątaniu kościoła parafialnego przed 25 leciem powstania parafii.

- orkiestra dęta i delegacja OSP uczestniczyła w jubileuszowym Odpuście Parafialnym,

- uczestniczyliśmy razem z orkiestrą dętą w Jubileuszu 25 lecia Kapłaństwa Ks. Krzysztofa Kwiecińskiego ,proboszcza naszej skrzyńskiej parafii.

- orkiestra dęta uczestniczyła w uroczystości Dnia Edukacji Narodowej połączonej z odsłonięciem tablicy pamięci w Zespole Szkół w Korczynie.

- 26 października  odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek OSP z terenu gminy Korczyna ,na obiekcie Domu Ludowego w Iskrzyni, będących w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, połączone z inspekcją gotowości operacyjno – technicznej przeprowadzone przez Komendę Miejską PSP w Krośnie.

- 3 listopada delegacja Zarządu OSP odwiedziła groby zmarłych założycieli OSP oraz zmarłych strażaków pochowanych na cmentarzach w Krościenku Wyżnym i Iskrzyni.

Na grobach druhowie zapalili znicze i oddali należne honory.

- 11 listopada uczestniczyliśmy wraz z orkiestrą dętą w obchodach Święta Odzyskania Niepodległości.  

- wydane zostały kalendarze na 2011rok , które zgodnie z wieloletnią tradycją druhowie strażacy rozprowadzili wśród mieszkańców , odwiedzając ich domostwa w okresie przed świątecznym. Każde gospodarstwo otrzymało kalendarz, druhowie złożyli życzenia świąteczne i noworoczne.

- w nocy z 25/26 grudnia orkiestra dęta uczestniczyła we Mszy Świętej „Pasterce”, zapewniając oprawę muzyczną Mszy Św. razem z chórem parafialnym. Przed rozpoczęciem

Mszy Św. orkiestra zagrała krótki koncert kolęd .

- Zarząd OSP zorganizował Bal Sylwestrowy, był to już 16 „Sylwester „ organizowany przez naszą jednostkę. Cena biletu wynosiła 250 zł , uczestniczyło w nim 126 osób.

- w 2010 roku odnotowaliśmy 16 wyjazdów do akcji ratowniczych.

W 2011 roku- 9.01. orkiestra dęta uczestniczyła w IV Iskrzyńskich Spotkaniach z Kolędą.

- 5 lutego odbył się pogrzeb śp. dh Jana Pyzi . W tym ostatnim pożegnaniu  uczestniczyła  drużyna OSP zapewniając obsługę pogrzebu , który się odbył na cmentarzu parafialnym w Iskrzyni. Mszę Świętą w kaplicy cmentarnej odprawił ks. Krzysztof Kwieciński.

- przeprowadziliśmy eliminacje środowiskowe OTWP w Zespole Szkół w Iskrzyni.

-26 lutego odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze OSP.

- członkowie MDP uczestniczyli w eliminacjach gminnych OTWP w Korczynie.

- 7 i 8 kwietnia trzykrotnie wyjeżdżaliśmy do usuwania  skutków nawałnicy jaka przeszła nad Iskrzynią, uszkadzając, częściowa zrywając dach na zabudowaniach gospodarczych dh Stanisława Boczara. W oborze znajdowało się 85 krów mlecznych, w tej akcji brały udział dwie sekcje liczące 10 ratowników OSP . Kolejny wyjazd do zwalonego drzew, które tarasowało drogę gminną, ul. Krótką. W tej akcji  uczestniczyło 4 ratowników OSP.

- orkiestra dęta uczestniczyła w uroczystości upamiętniającej śmierć 96 osób w katastrofie samolotu rządowego pod Smoleńskiem 10.04 2010r. Uroczystości odbywały się przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Krośnie.

- 9 kwietnia  braliśmy udział w sprzątaniu kościoła przed Świętami Wielkanocnymi. Czynności te wykonujemy od chwili wybudowania kościoła parafialnego i utworzenia parafii Iskrzynia tj. od 1985 roku. Do naszych zadań należy wykonanie prac na wysokościach.

- od 22  do 24 kwietnia braliśmy udział w przeżywaniu Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa .

- 7 maja braliśmy udział w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa ZOG ZOSP RP w Korczynie

- 15 maja orkiestra dęta po raz kolejny uczestniczyła w koncercie połączonych orkiestr dętych w Wadowicach. Do Wadowic zjechało 96 orkiestr, łącznie 3381 muzyków z całej Polski

- 21 maja obchodziliśmy Dzień Strażaka w Iskrzyni

- 29 maja odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka połączone z Jubileuszem 60 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnej, w których uczestniczyliśmy razem z orkiestrą dętą.

- 12 czerwca orkiestra dęta brała udział w Jubileuszu 110 – lecia Orkiestry Dętej „Hejnał” działającej przy OSP Haczów

- 18 czerwca delegaci naszej jednostki i orkiestra dęta uczestniczyli w X Zjeździe Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Korczynie.

- 23 czerwca 2011roku braliśmy udział w obchodach Święta Bożego Ciała.

- uczestniczyliśmy w Turnieju Wsi Gminy Korczyna, strażacy wchodzili w skład reprezentacji wsi Iskrzynia przyczyniając się do zdobycia I miejsca.

- po raz kolejny orkiestra dęta uczestniczyła w Jarmarku Stropkovskim na Słowacji.

- odbyło się posiedzenie Zarządu OSP na którym omówiono kierunki działania do zorganizowania 100 lecia jednostki , ustalono wytyczne i termin Jubileuszu.

- trzy drużyny uczestniczyły w Gminnych Zawodach Sportowo – pożarniczych, zorganizowanych na stadionie sportowym przy Zespole Szkół w Korczynie zajmując w swoich grupach następujące miejsca: seniorzy – I miejsce, kobiety – II miejsce oraz MDP dziewczyn – I miejsce.

- dwie drużyny startowały w Powiatowych Zawodach Sportowo – pożarniczych w Rymanowie. MDP dziewczyn zajęła II miejsce, a seniorzy – 6 miejsce.

- wykonane zostało : montaż wyciągarki i orurowania oraz pomalowanie błotników na biało przy wozie bojowym GLBAw Ford.

- w Iskrzyni odbył się Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, podczas którego    najwyższym odznaczeniem OSP  Złotym Znakiem Związku odznaczony został dh Roman Prugar –komendant gminny ZOSP w Korczynie i sekretarz ZOP ZOSP RP w Krośnie oraz były prezes OSP Iskrzynia.

- braliśmy udział w obchodach Święta Niepodległości.

- powołany został Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru  dla OSP z okazji 100 lecia jej działalności . Przewodniczącym wybrano dh Józefa Wulwa – sołtysa wsi Iskrzynia i radnego Rady Gminy w Korczynie.

- na zlecenie Zarządu OSP wydany został kalendarz na 2012 rok, a następnie rozprowadzony wśród mieszkańców przez druhów strażaków , którzy odwiedzili każde gospodarstwo składając życzenia świąteczne i noworoczne.

- orkiestra dęta uczestniczyła w oprawie Mszy Świętej „Pasterki”.

- Zarząd OSP zorganizował Bal Sylwestrowy.

W 2011 roku 4 krotnie wyjeżdżaliśmy do akcji ratowniczych.

W 2012, w 100 roku działalności jednostki rozpoczęliśmy działalność od udziału orkiestry dętej15 stycznia w V Iskrzyńskich Spotkaniach z Kolędą .

- w dniu 1.02. o godz. 1950 wyjeżdżaliśmy do gaszenia pożaru zakładu wyrobu zniczy „Zniczplast” w Korczynie. Do tej akcji wozem bojowym GBA 2.3/20 STAR wyjechało 6 ratowników OSP.

- w dniu 2.02. o godz. 2300 wyjeżdżaliśmy do gaszenia pożaru budynku mieszkalnego w Korczynie . Także do tej akcji wozem bojowym GBA 2,3/20 STAR wyjechało 6 ratowników OSP.

- odbyło się posiedzenie Zarządu OSP, poświęcone przygotowaniu dokumentów na Zebranie Sprawozdawcze OSP.

Przez szereg lat jednostka często zmieniała swoją siedzibę aż do roku 1994, kiedy zakończono budowę wielofunkcyjnego Domu Ludowego i dokonano jego otwarcia połączonego z nadaniem,  poświęceniem i odznaczeniem sztandaru Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa. W roku 1997 jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.

- w 2007 roku uchwałą zarządu została utworzona Jednostka Operacyjno-Techniczna w skład której wchodzi 39 druhów.

W chwili obecnej jednostka dysponuje dwoma samochodami ratowniczo-gaśniczymi -średni Star 266 i lekki Ford Transit. Wyniki Inspekcji gotowości operacyjno –technicznych, potwierdzają dobre przygotowanie  pod względem merytorycznymi kadrowym oraz wysoką mobilność i  zdyscyplinowanie członków jednostki. 

Obecnie w skład osobowy OSP Iskrzynia wchodzi:

86 członków zwyczajnych,

13 honorowych,

2 wspierających,

2 MDP chłopcy i dziewczęta, po 10 członków każda.

Od 2000  roku przy OSP działa orkiestra dęta licząca 25 członków

Wydawnictwa opisujące działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Iskrzyni:

1994 r. – wydana zostaje monografia OSP opracowana przez płk poż. Mieczysława Prugara pod tytułem : „OSP Iskrzynia – zarys dziejów 1911 – 1994”.

2002 rok -  monografia OSP pod tytułem „90 lat OSP Iskrzynia”, autor Józef Wulw.

2003 rok -  Śpiewnik Strażaka, autor Roman Prugar.

2005 rok  - 5 lecie Orkiestry dętej  - Folder autor Wiesław Wojnar

2010 rok – 10 lecie Orkiestry dętej – Folder autor Wiesław Wojnar

Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej ponadto opisana jest w książkach :

KRONIKA LUDZIE, FAKTY, WYDARZENIA autor Józef Lorens wydana z okazji

650 lecia powstania wsi Iskrzynia w 2002 roku.

MĄDROSC PRZESZŁOŚCI NADZIEJĄ PRZYSZŁOŚCI wydana z okazji Jubileuszu

25 lecia Parafii Iskrzynia w 2010 roku.

Doskonałym źródłem informacji na temat działalności OSP jest KRONIKA OSP, którą  na bieżąco prowadzi, spisuje  dh Józef Wulw. Opis działalności historii jednostki zapisany jest w 5 tomach.

 

Wykaz  członków OSP w Iskrzyni na dzień 01.04.2012r.

Cały stan osobowy

101

Członkowie w wieku 18-65 lat

86

Członkowie JOT OSP Iskrzynia

40

Członkowie zwyczajni

86

Członkowie honorowi

13

Członkowie wspierający

2

MDP chłopcy                          

11

MDP dziewczęta

12

Drużyna kobieca

8

Orkiestra dęta

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi:

 - 3 osoby z orkiestry dętej są członkami OSP w Iskrzyni .

Skład osobowy zarządu i komisji rewizyjnej OSP w Iskrzyni

Zarząd OSP w Iskrzyni

Lp.

Funkcja

Imię i nazwisko

1.

Prezes

Piotr Przybyłowski

2.

Wiceprez. Nacz.

Stanisław Krauz

3.

Wiceprezes

Marek Rysz

4.

Wiceprezes

Jan Pelczar

5.

Z-ca Naczelnika

Wojciech Wulw

6.

Sekretarz

Krzysztof Kielar

7.

Skarbnik

Mariusz Lorens

8.

Gospodarz

Marcin Krauz

9.

Członek zarządu

Roman Pelczar

Komisja rewizyjna

Lp.

Funkcja

Imię i nazwisko

1.

Przewodniczący

Zenon Wronowski

2.

Członek komisji

Czesław Boczar

3.

Członek komisji

Grzegorz Boczar

Podziel się: