AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fzarzad-og-zosp-rp&chs=350x350&chld=L|4

Zarząd OG ZOSP RP

Informacja o przebiegu Zjazdu Oddziału Gminnego Związku OSP RP - 4.06.2016 r.

Wykaz członków władz Oddziału Gminnego Związku OSP RP, delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku:

A. Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Korczynie:

1. Prezes - Józef Wulw

 

 

 

 

2. Komendant Gminny - Roman Prugar

 

 

 

 

3. Wiceprezes - Władysław Korona
4. Wiceprezes - Adam Paradysz
5. Sekretarz - Elżbieta Rajchel
6. Skarbnik - Jan Wawrzkowicz
7. Członek Prezydium - Stanisław Hajnas
8. Członek Prezydium - Wiesław Łuksa
9. Członek Prezydium  - Janusz Wąchała
10. Członek -  Zbigniew Jakubik
11. Członek -  Ryszard Menet
12. Członek - Henryk Dziadosz
13. Członek - Leon Wilczyński
14. Członek - Piotr Makiel
15. Członek - Piotr Przybyłowski
16. Członek - Stanisław Krauz
17. Członek - Wojciech Pietrasz
18. Członek - Andrzej Radzik
19. Członek - Jan Zych
20. Członek - Stanisław Pudło

B. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Korczynie:

1. Przewodniczący - Mieczysław Białas
2. Wiceprzewodniczący - Jarosław Balawajder
3. Sekretarz - Marek Rysz

C. Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie:

1. Prezes ZOG ZOSP RP - Józef Wulw
2. Komendant Gminny ZOSP RP - Roman Prugar
3. Wiceprezes ZOG ZOSP RP - Władysław Korona
4. Wiceprezes ZOG ZOSP RP - Adam Paradysz

D. Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie:

1. Prezes ZOG ZOSP RP - Józef Wulw
2. Komendant Gminny ZOSP RP - Roman Prugar
3. Wiceprezes ZOG ZOSP RP - Władysław Korona


Adres Oddziału Gminnego ZOSP RP w Korczynie :

Zarząd Oddziału Gminny ZOSP RP
ul. Rynek 18A
38-420 Korczyna
tel. 13 43 540 80

Podziel się: