AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fsciezki-turystyczne&chs=350x350&chld=L|4

Ścieżki turystyczne

Ścieżka turystyczna

Gmina Korczyna należy do miejsc o szczególnych walorach turystycznych. Znajdująca się w jej granicach najbardziej malownicza część Pogórza Dynowskiego oraz nasycona atrakcjami turystycznymi okolica Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, przyciąga tu miłośników pieszych wędrówek. Piękne krajobrazy, zabytki kultury materialnej i rezerwaty przyrody wykorzystywane są coraz częściej jako atuty gospodarcze. Turystyka stała się źródłem dochodu dla 13 rodzin prowadzących gospodarstwa agroturystyczne. Kilkanaście firm produkcyjno-usługowych, gastronomicznych oraz gospodarstw rolnych swą pracę ukierunkowuje pod potrzeby turystów.

Jest to okolica bogata w wiele ciekawych miejsc o bogatej historii i kulturze. Szczególnym bogactwem jest tu przyroda i urocze krajobrazy, zwłaszcza w jej północnej części, gdzie wznoszą się zalesione, najwyższe i jednocześnie najbardziej oryginalne partie Pogórza Dynowskiego. Walory i osobliwości przyrodnicze, historyczne oraz turystyczne, ich różnorodność i bogactwo pozwalają sprostać wszelkim gustom i oczekiwaniom odwiedzających. Większa część gminy znajduje się w obrębie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Znajdują się tutaj ścieżki przyrodnicze, które mają funkcje turystyczno-edukacyjną.

Ścieżka turystyczna„Przy zamku Kamieniec” - początek i koniec ścieżki znajduje się przy ruinach Kamieńca. Czas przejścia ok. 1,5 godz. Na trasie znajduje się 6 przystanków. Do najciekawszych obiektów na ścieżce zaliczyć można: niewielką jaskinię “Smoczą Jamę”, stanowisko czynnej ochrony płazów, mogiłę zbiorową z 1831 r. (ofiary epidemii cholery), grupę pomników daglezji, sosnę wejmutkę oraz interesujące gatunki roślin i zwierząt.

„Czarnorzeki – Dział” - ścieżka oddalona na wschód od Prządek ok. 1,5 km. Trasa ma kształt pętli o długości 1,5 km, 4 przystanki z tablicami informacyjnymi. Ze ścieżki można dojść do punktu widokowego na Dziale (516 m), z którego zachwyca przepiękny widok na Beskid Niski, Doły Jasielsko-Sanockie oraz wiele miejscowości. Przy tzw. inwersji powietrza (zdarza się to kilka razy w roku) z tego miejsca można dostrzec Wysokie Bieszczady oraz Tatry.

 

„Zamek Kamieniec – Prządki” - ścieżka o długości 1,5 km, łączy dwie największe atrakcje Pogórza, tj. Prządki i zamek Kamieniec. Na trasie 6 przystanków
z ciekawymi informacjami np. przyrody, lasów, prehistorii i geologii. Okolice Prządek to jeden z najbardziej atrakcyjnych obiektów wspinaczkowych w Karpatach Polskich za wyjątkiem Tatr i Pienin. Wspinać można się po skałach w sąsiedztwie Kamieńca oraz na ścianie skalnej odległej na wschód od Prządek ok. 1,5 km (najbliżej dojść z parkingu przy kościele w Czarnorzekach, ok. 300 m). Skały i ściana wyposażone są w stałe punkty asekuracyjne - ringi. Wspinaczka w rezerwacie Prządki jest zabroniona.

Ścieżka turystyczna„Wzdłuż potoku Morcinek” – malownicza ścieżka biegnąca przez malownicze tereny Korczyny, wzdłuż lewego brzegu potoku Morcinek, trasa 2,5 km długości, prowadząca na zamek Kamieniec. Można zobaczyć wiekową chatę, stary tartak wodny, łąkę tzw. ostrożeniową oraz tzw. czyżnie. Występuje także osuwisko, co jest wynikiem budowy geologicznej naszych Karpat. Pogórze Strzyżowsko-Dynowskie jest zbudowane z płyt piaskowca, a w środku znajdują się łupki rozwarstwiające się pod wpływem wody. To tzw. flisz, który powstał 100 mln lat temu, gdy dzisiejsze Karpaty były dnem oceanu. Karpaty wypiętrzyły się 15 mln lat temu i wówczas struktura fliszu osłabła. Tworzące się warstwy połamały się i pozachodziły na siebie. Od tej pory flisz pod wpływem obfitych opadów i powodzi osuwa się.
„Strzelnica – Sucha Góra” – ścieżka turystyczna o długości 2 km przebiegająca w niezwykle malowniczym terenie. Ma ona swój początek na parkingu
w Czarnorzekach obok kościoła. Na trasie ścieżki oraz w niej niewielkiej odległości, zobaczymy: podziemne wyrobiska kamienia (sztolnie) będące miejscem hibernacji nietoperzy, dwie jaskinie erozyjno – wietrzeniowe zwane „Mohuta Szczelina” o długości 21 m i „Jaskinia Garaż” o długości 14 m, pomnik przyrody źródło Mieczysław. Ścieżka kończy się na szczycie Suchej Góry.

Ścieżka turystyczna„Strzelnica – Prządki” – ścieżka turystyczna od długości 1,4 km. Prowadzi przez atrakcyjny turystycznie teren do rezerwatu przyrody - Prządki. Początek ścieżki znajduje się obok cerkwi z 1918 roku (obecnie kościół rzymskokatolicki). Ze ścieżki widoczna jest rozproszona zabudowa Czarnorzek oraz łanowy układ pól uprawnych charakterystyczny dla Pogórza.
„Wodospad Trzy wody” - ścieżka długości 940 m, biegnąca przez urocze tereny Komborni - Granice Górne. Na trasie znajdują się trzy przystanki z tablicami informacyjnymi. Przy trzeciej tablicy informacyjnej znajduje się pomnik przyrody „Wodospad trzy wody”. Powstał na warstwie piaskowca w otoczeniu zwartego drzewostanu jodłowo-bukowego. Jest to jeden z nielicznych wodospadów skalnych objętych ochroną prawną na terenie województwa podkarpackiego.Na szlaku znajdują się „Zaginione skałki”, są to wychodnie skalne odsłaniające się z warstw piaskowców ciężkowickich. Także można zobaczyć okazałe modrzewie, sosnę czarną oraz drzewa żywicowane na których są ślady nacięć wykonane ostrym narzędziem.

Ścieżka edukacyjno-ekologiczna prowadząca do pomnika przyrody - Źródło siarczkowe „Bogumiła” w Komborni, ma długość 42 m, szerokości 0,60 m. Edukacyjno-ekologiczny aspekt ścieżki został osiągnięty poprzez umieszczenie na trasie ścieżki 2 szt. tablic tematyczno- informacyjnych. Źródełko wody siarczkowej znajduje się na działce nr ewid.1217/1 w Komborni. Źródło o wdzięcznym imieniu Bogumiła zlokalizowane jest na lewym brzegu bezimiennego cieku, należącego do zlewni potoku Malinówka (dopływu Wisłoka). By do niego trafić trzeba w Kretówkach zjechać z trasy Rzeszów-Barwinek na zachód w kierunku Komborni, przejechać 650 m, za kapliczką otoczoną czterema świerkami i słupem wysokiego napięcia skręcić w lewo w drogę utwardzoną. Dalej przejść niespełna 220 m, minąć dom o nr 548 i na wysokości drugiego (nr 547), po prawej, zachodniej stronie odszukać strome zejście do źródła. W ciągu minuty wypływa z niego 5 litrów wody o pH 7,4. Zawiera ona w 1 dm3 600 mg rozpuszczonych składników stałych, czyli jest to tzw. akratopega. Źródło wyprowadza wodę siarczkową o mineralizacji 0,6 g/dm3 typu HCO3-Ca-Mg, H2S. Zawartość H2S wynosi 5,0 mg/dm3. Ze względu na skład zalicza się do typu HCO₃-Ca-Mg+H₂S czyli wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowego siarczkowego. Zawartość siarkowodoru wynosząca ok. 5 mg/dm3, kwalifikuje ją do wód specyficznych inaczej zwanych swoistymi.

 Kolejna ścieżka edukacyjna w naszej gminie prowadzi do pomnika przyrody w postaci źródełka wody siarczkowej. Źródło „Bartłomiej” znajduje się w Woli Komborskiej, niespełna 2 km od zjazdu z drogi Rzeszów-Barwinek,  70 m za szkołą podstawową. Wypływa ze zbocza górującego nad lewym brzegiem cieku wpadającego dalej do potoku Rosielna (dopływu Stobnicy). By się do niego dostać, trzeba przekroczyć strumień i przejść urządzoną ścieżką z płyt betonowych. Jest to źródło zboczowe, o wydajności ok. 1 dm3/min., z wodą słodką (mineralizacja 300 mg/dm3), specyficzną typu HCO₃-Ca-Na+H₂S czyli wodorowęglanowo-wapniowo-sodową - siarczkową, o zawartości siarkowodoru mg/dm3 i pH 7,09. Woda wypływa z utworów występujących w bezpośrednim kontakcie: warstw godulskich (gruboławicowych piaskowców z wkładkami popielatych oraz zielonych łupków) i wyżejległych warstw istebniańskich dolnych gruboławicowe niewapniste piaskowce oraz zlepieńce z zapiaszczonymi mułowcami i iłowcami). Na drodze odpływu widoczny jest biały osad utworzony przez bakterie utleniające siarkowodór i kumulujące siarkę w komórkach. Edukacyjno-ekologiczny aspekt ścieżki został osiągnięty poprzez umieszczenie na trasie ścieżki 2 szt. tablic tematyczno- informacyjnych.

Ścieżka turystyczna

Także znajdują się szlaki turystyczne:
• zielony: ze Strzyżowa do Brzeżanki (2 godz.) – Bonarówka (2 godz.) – Czarny Dział (1,5 godz.) – Węglówka (0,5 godz.) – Królewska Góra (1,5 godz.) – Kamieniec (0,75 godz.) – Krosno (1,5 godz.); szlak ten biegnie dalej do Dukli;
• niebieski: z Dębicy – Góra Chełm (7 godz.) – Wiśniowa (2 godz.) – Spalona Góra (2,5 godz.) – Rzepnik (1,5 godz.) – Królewska Góra (2,5 godz.) – Kamieniec (0,75 godz.);
• czarny: zaczyna się w grzbietowych partiach Czarnego Działu i dalej biegnie na południe do Kamieńca; Czarny Dział – Węglówka (1 godz.) – Czarnorzeki (1,25 godz.) – Kamieniec (0,5 godz.).

Podziel się: