AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fspotkanie-w-sprawie-projektu-sieci-wodociagowej&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

25-06-2020Spotkanie w sprawie projektu sieci wodociągowej

Wójt Gminy Korczyna Jan Zych zaprasza na spotkanie w sprawie projektu sieci wodociągowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Korczynie

30 czerwca br. o godz. 16.30 w sali Domu Strażaka w Korczynie odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami nieposiadającymi dostępu do gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w sprawie rozpoczętych prac projektowych sieci wodociągowej wzdłuż ul. Ogrodowej.

Zapraszam przede wszystkim mieszkańców:

  • ulicy Ogrodowej - numery od 40 do 116 (parzyste i nieparzyste),
  • ulicy Zawiśle – numery od 54 do 56,
  • ulicy Poprzecznej numery: 29, 80, 82, 88 i 96

Na spotkaniu będzie możliwość zapoznania się z koncepcją przebiegu sieci oraz  ramowym harmonogramem przebiegu prac.

Podziel się: