AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Frolnictwo-dla-srodowiska-srodowisko-dla-rolnictwa&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

23-06-2020„Rolnictwo dla środowiska - środowisko dla rolnictwa”

Zapraszamy do zapoznania się z ulotka dotyczącą problemu zakwaszenia gleb i jego skutków dla środowiska, przypominającą o Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Ulotka została opracowana przez Krajową Stację Chemiczno-Rolnicza we współpracy z Departamentem Klimatu i Środowiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podziel się: