AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Frekrutacja-uzupelniajaca-do-projektu-ekorczyna-gmina-stawiajaca-na-innowacje-iii-nabo&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

25-02-2014Rekrutacja uzupełniająca do projektu "eKorczyna - Gmina stawiająca na innowacje" (III nabór)

Do pobrania:

1) Zarządzenie i regulamin

2) Formularz zgłoszeniowy

3) Projekt umowy użyczenia

Podziel się: