AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fpowstaje-kolejne-miejsce-dla-seniorow-w-naszej-gminie&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

22-06-2020Powstaje kolejne miejsce dla Seniorów w naszej gminie!

W Domu Ludowym w Komborni trwają przygotowania do otwarcia Klubu Seniora. Bedzie to miejsce przeznaczone dla mieszkańców gminy Korczyna w wieku powyżej 60 lat. Uczestnictwo w klubie będzie bezpłatne.

Wszelkie informacje na temat funkcjonowania Klubu Seniora będzie można uzyskać na spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się 24 czerwca (w środę) o godz. 10:00 w Domu Ludowym w Komborni.

Organizatorzy serdecznie zapraszają osoby zainteresowane!

Podziel się: