AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fpomoc-dla-poszkodowanych-przez-ulewe&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

28-06-2020Pomoc dla poszkodowanych przez ulewę

Uwaga!

W związku z wczorajszą ulewą, prosimy o niezwłoczne zgłaszanie się osób, które poniosły straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o własne środki pod numer 518 206 496!

Podziel się: