AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fpismo-z-cy-dyrektora-podkarpackiego-oddzialu-regionalnego-arimr&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

30-04-2020Pismo Z-cy Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR

Pismo Z-cy Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR z informacją naborze wniosków dla rolników którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomomoru świń (ASF).

PISMO DO POBRANIA

OGŁOSZENIE Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy DO POBRANIA

Podziel się: