AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Finternet-szerokopasmowy-dla-mieszkancow-gminy-korczyna-rekrutacja-uzupelniajaca&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

29-04-2015Internet szerokopasmowy dla mieszkańców Gminy Korczyna - rekrutacja uzupełniająca

Do pobrania:

1) Regulamin

2) Formularz zgłoszeniowy

3) Projekt umowy użyczenia

Podziel się: