AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Finformacja-o-nalepkach-z-qr-kodami&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

24-06-2020Informacja o nalepkach z QR-kodami

Informujemy, że w przypadku braku nalepek z QR-kodem na odpady zmieszane i segregowane należy zgłosić się do Urzędu Gminy (pokój 26) w celu ich odbioru.

Ponownie informujemy o obowiązku znakowania worków z odpadami w postaci naklejania QR-kodów!

Podziel się: