AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fdotyczy-mozliwosci-przekroczenia-w-2017-roku-dobowego-poziomu-dopuszczalnego-w-zakresie-py&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

01-03-2017Dotyczy możliwości przekroczenia w 2017 roku dobowego poziomu dopuszczalnego w zakresie pyłu zawieszonego PM10

Podziel się: