AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fpunkty-konsultacyjne-2&chs=350x350&chld=L|4

Punkty konsultacyjne

Punkty konsultacyjne

 

Gminny punkt informacyjno-edukacyjny dla osób z problemem alkoholowym, 

ofiar przemocy oraz ich rodzin

 

Czynny w każdy wtorek – od godz. 1630 do 1830
Dyżur pełni – specjalista uzależnień 

Dworek Szeptyckiego w Korczynie

ul. Spółdzielcza 20, pok. nr 1

38-420 Korczyna


Jeśli:
- Bliska Ci osoba pije, powodując szkody w Twoim życiu

- Ty sam (a) pijesz w sposób, który Cię niepokoi

- W Twoim najbliższym otoczeniu dochodzi do przemocy

- Ty sam (a) doznajesz lub czujesz się ofiarą przemocy

- Masz problemy, z którymi nie jesteś w stanie sobie sam (a) poradzić

- Twoje Dzieci potrzebują pomocy

 

Przyjdź!

 Punkt konsultacyjny przeznaczony jest dla osób będących członkami rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu, a także problem przemocy domowej.

 Informacja

O problemach narkotykowych , dopalaczach trzeba rozmawiać!
Przyjdź po poradę.

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze?
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia?
Bierzesz narkotyki, używasz dopalaczy?
Wszystko ucieka Ci spod kontroli? Porozmawiamy w anonimowości.

 

 

Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, lekomania i inne uzależnienia behawioralne w tym od internetu)

 

czynny w każdą środę - od godz. 1530 do  1730

Dyżur pełni – specjalista uzależnień i narkomanii

Dworek Szeptyckiego w Korczynie

ul. Spółdzielcza 20, pok. nr 1, 38-420 Korczyna

Telefon: 792 397 318Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny będzie służył rodzicom, młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i porady. Zapewnia możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w sprawach ewentualnego leczenia.

 

Podziel się: