AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fgminna-komisja-rozwiazywania-problemow-alkoholowych&chs=350x350&chld=L|4

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Korczynie


Urząd Gminy w Korczynie

ul. Rynek 18 a

38 – 420 Korczyna

Telefon: 13 43 540 80 wew. 105

 

Załatwianie spraw:

 Poniedziałek od godz. 8.30 do 16.30

Wtorek – Piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30

  •  

      Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o Gminny Program Profilaktyki zatwierdzany corocznie przez Radę Gminy. Jego realizacja przyczynia się do zmniejszania szkód społecznych i ekonomicznych związanych z nadużywaniem alkoholu, a także ma zapewnić skuteczną pomoc rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym. Oznacza też szeroko rozumianą profilaktykę oraz promowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców naszej gminy.

W skład Komisji wchodzą:

1.   Radosław Przybyła (Przewodniczący)

2.   Jerzy Bebak

3.   Elżbieta Sanecka-Płoszaj

4.   Beata Urbanek

5.   Marta Haręzga

6.   Artur Stodolak

7.   Teresa Gazda

 

 

Przykładowy wniosek do GKRPA

Podziel się: