AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fnews%2Findex%2Fpage%3A4&chs=350x350&chld=L|4

Wiadomo艣ci

21-05-202025 maja pierwsi uczniowie wr贸c膮 do szk贸艂

Od 25 maja uczniowie klas I-III szkó艂 podstawowych mog膮 bra膰 udzia艂 w zaj臋ciach opieku艅czo-wychowawczych z elementami zaj臋膰 dydaktycznych. B臋d膮 one odbywa艂y si臋 w warunkach sanitarnych okre艣lonych przez G艂ównego Inspektora Sanitarnego. (...)

czytaj wi臋cej 禄

21-05-2020Co dalej z ruchem w Czarnorzekach? 鈥 B臋dzie nowy chodnik!

W ka偶dy weekend, przy sprzyjaj膮cej pogodzie, ruch turystyczny w Czarnorzekach jest bardzo du偶y. Tury艣ci lokalni oraz przyjezdni chc膮cy odwiedzi膰 Rezerwat Przyrody „Prz膮dki” w du偶ej mierze korzystaj膮 z miejsc parkingowych zlokalizowanych bezpo艣rednio przy drodze wojewódzkiej Krosno-Lutcza.

Miejsc tych przy samej drodze jest ma艂o. W zwi膮zku z powy偶szym, tury艣ci zmotoryzowani parkuj膮 samochody „gdzie popadnie”, nie bacz膮c na znaki drogowe, prawo mieszka艅ców Czarnorzek do spokoju, a przede wszystkim – na zdroworozs膮dkowe zasady bezpiecze艅stwa. (...)

czytaj wi臋cej 禄

20-05-2020Informacja PSZOK

Urz膮d Gminy w Korczynie informuje, i偶 Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do odwo艂ania nie b臋d膮 przyjmowa艂y nast臋puj膮cych odpadów:

  • odpadów budowlanych,
  • styropianu,
  • chemikaliów,
  • tekstyliów,
  • elektro艣mieci.

Ograniczenia te wynikaj膮 z niezale偶nych od Gminy powodów. Spowodowane s膮 trudno艣ciami zwi膮zanymi z zagospodarowaniem w/w odpadów komunalnych przez Przedsi臋biorstwo 艣wiadcz膮ce us艂ugi odbioru.

czytaj wi臋cej 禄

14-05-2020Autobusy MKS wracaj膮 do Korczyny!

Na wniosek Wójta Gminy Korczyna w sprawie przywrócenia kursów autobusowych Prezydent Miasta Krosna poinformowa艂, i偶 od dzi艣 (14 maja) przywrócone zostaje funkcjonowanie komunikacji publicznej!

Autobusy kursowa膰 b臋d膮 od poniedzia艂ku do pi膮tku tak jak w okresie wakacyjnym, natomiast w soboty i w niedziele wg dotychczasowych rozk艂adów jazdy.

czytaj wi臋cej 禄

13-05-2020Pozyskali艣my kolejne 92 tysi膮ce z艂otych na drogi rolnicze w Gminie!

Gmina Korczyna z艂o偶y艂a do Urz臋du Marsza艂kowskiego Województwa Podkarpackiego trzy wnioski o dotacj臋 na rok 2020. Wnioski dotycz膮 dróg dojazdowych do gruntów rolnych:

  • w W臋glówce – droga o d艂ugo艣ci 216 mb, podbudowana kruszywem, o podwójnej nawierzchni kamiennej wraz z rowem odwadniaj膮cym i dwoma zjazdami o 艂膮cznej d艂ugo艣ci przepustów 12 mb. – koszt wykonania prac: 35 490,87 z艂;
  • w Korczynie, przy ul. Miodowej, – droga o d艂ugo艣ci 300 mb, podbudowana kruszywem, o podwójnej nawierzchni kamiennej wraz z odprowadzeniem wód opadowych z nawierzchni drogi, (4 艣cieki betonowe) – koszt wykonania prac: 90 688,70 z艂;
  • w Czarnorzekach – droga o d艂ugo艣ci 229 mb, podbudowana kruszywem, o podwójnej nawierzchni kamiennej wraz z rowem odwadniaj膮cym – koszt wykonania prac: 68 732,87 z艂.(...)

Gmina Korczyna z艂o偶y艂a do Urz臋du Marsza艂kowskiego Województwa Podkarpackiego trzy wnioski o dotacj臋 na rok 2020. Wnioski dotycz膮 dróg dojazdowych do gruntów rolnych:

- w W臋glówce – droga o d艂ugo艣ci 216 mb, podbudowana kruszywem, o podwójnej nawierzchni kamiennej wraz z rowem odwadniaj膮cym i dwoma zjazdami o 艂膮cznej d艂ugo艣ci przepustów 12 mb. – koszt wykonania prac: 35 490,87 z艂;

- w Korczynie, przy ul. Miodowej, – droga o d艂ugo艣ci 300 mb, podbudowana kruszywem, o podwójnej nawierzchni kamiennej wraz z odprowadzeniem wód opadowych z nawierzchni drogi, (4 艣cieki betonowe) – koszt wykonania prac: 90 688,70 z艂;

- w Czarnorzekach – droga o d艂ugo艣ci 229 mb, podbudowana kruszywem, o podwójnej nawierzchni kamiennej wraz z rowem odwadniaj膮cym – koszt wykonania prac: 68 732,87 z艂.

Wszystkie drogi, na które z艂o偶one zosta艂y wnioski, po przyj臋ciu ich do realizacji otrzymaj膮 pobocza, rowy, przepusty, zjazdy i oznakowania.

Gmina Korczyna zosta艂a równie偶 zwolniona z obowi膮zku wy艂o偶enia udzia艂u w艂asnego w kosztach realizacji przedsi臋wzi臋cia.

Kwota dotacji jest niestety niewystarczaj膮ca na wykonanie wszystkich trzech dróg.

czytaj wi臋cej 禄

06-05-2020Odczyty wodomierzy - jak wykona膰 je prawid艂owo?

INFORMACJA DOTYCZY WY艁膭CZNIE U呕YTKOWNIKÓW WODOCI膭GU KORCZYNA II

Szanowni Pa艅stwo,

Gminny Zak艂ad Komunalny w Korczynie, z zwi膮zku z panuj膮c膮 pandemi膮 koronawirusa COVID-19 dbaj膮c o zdrowie naszych klientów oraz pracowników naszego Zak艂adu, zwraca si臋 z pro艣b膮 do mieszka艅ców, do których dostarczamy wod臋, aby sami dokonali odczytów swoich liczników i podawali telefonicznie, b膮d藕 drog膮 elektroniczn膮 ich stany.
 
Odczyty stanów wodomierzy mo偶na podawa膰: 
Telefonicznie w godzinach:    

poniedzia艂ek: 8.30 – 16.30
wtorek – pi膮tek: 7.30 – 15.30

Telefon: 134354080 wew.: 127

Drog膮 elektroniczn膮 e-mail:
gzk@korczyna.pl

(...)

czytaj wi臋cej 禄

06-05-2020Gmina odzyska艂a utracone 艣rodki z Podkarpackiego Banku Sp贸艂dzielczego!

W dniu 5 maja 2020 r. Minister Finansów przyzna艂 Gminie Korczyna kwot臋 2 138 928,00 z艂 z rezerwy subwencji ogólnej. Jest to równowarto艣膰 艣rodków utraconych w wyniku restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spó艂dzielczego.

Decyzja ta poprzedzona zosta艂a kilkutygodniowymi staraniami Wójta Gminy Korczyna oraz samorz膮dowców z Podkarpacia o zwrot utraconych funduszy. Dzia艂ania te by艂y prowadzone na forum Komisji Wspólnej Rz膮du i Samorz膮du, sejmowej Komisji Samorz膮du Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Zwi膮zku Gmin Wiejskich RP, z aktywnym udzia艂em niektórych parlamentarzystów oraz mediów.

Cieszymy si臋, 偶e te starania, pomimo licznych trudno艣ci, przynios艂y oczekiwane efekty!

Wyst膮pienie prasowe Wójta Gminy - LINK

czytaj wi臋cej 禄
123456789 ... 177